Закриха кабелното радио в Смолян

800
Заседание на ОбС

Днес Общинския съвет гласува да се прекрати лиценза на кабелното радио в Смолян. Докладната предизвика дълга дискусия между съветниците.
„Лицензът на радиото е даден с Решение №462 от 24.11.2009 г. от Съвета за електронни медии за срок от 15 години. От 2012 г. радиото е закрито, но регистрацията на Община Смолян като доставчик на радиоуслуга не е прекратена. Предлагам Община Смолян да подаде заявление за прекратяване на лицензията, за да се предотврати заплащането на ежегодни лицензионни и други такси за дейност, която не се осъществява“, обяви кметът Николай Мелемов, като обясни, че общината плаща по 750 лева годишно за лиценз на Съвета за електронни медии, които са образувано и изпълнително дело срещу общината за дължими суми. Кабелната мрежа в града е компрометирана и 90% от нея вече не съществува.

„Моето мнение е, че не трябва да се закрива, а да се развива общинското радио“, заяви Стефан Сабрутев (БСП). Колегата му от КРОС Кирил Асенов пък предложи да се направи интернет радио. Да бъде закрито във вида, в който съществува сега, за да отпаднат тези странни такси. Той даде за пример доклад на Световната банка, в който се сочи, че този тип медии се оказват най-добрия инструмент за интеграция на малцинства и особено там, където неграмотността е доста по-висока.

С 15 гласа „за“ без „против“ и 8 „въздържали се“ кабелното радио бе закрито от ОбС.

Коментари

коментара

Реклама