За трети път утре общинските съветници ще обсъждат скандалния договор за събора на Рожен

987
Заседание на ОбС - Смолян

По искане на група общински съветници утре за трети път ще се обсъжда съборът на Рожен и сключения от кмета Николай Мелемов скандален договор за сътрудничество със Сдружение „Рожен – наследство в бъдещето“. Заседанието е насрочено от 9.00 часа от председателя на ОбС Данчо Киряков.

„В средства за масова информация тече реклама, че от 19 до 21 юли 2019 г. в местността Рожен ще се проведе национален събор на народното творчество и животновъдството. На сайта на Община Смолян е посочено, че съборът се организира от Община Смолян и Сдружение „Рожен – наследство в бъдещето“ – пише в докладната записка.

„Общинският съвет на Смолян не е вземал решение Община Смолян да провежда Национален събор на народното творчество и животновъдството в дните от 19 до 21 юли 2019 г. в местността Рожен, не е вземал решение за публично-частно партньорство със Сдружение „Рожен – наследство в бъдещето“ в тази посока, не е упълномощавал кмета на Община Смолян г-н Николай Мелемов да предприема фактически и правни действия във връзка с организирането и провеждането на събора, не е одобрявал бюджет ТОЧНО за Събор“ Рожен 2019 година, както и разходването на финансови средства за неговата организация и провеждане.“ – заявяват съветниците

Освен информация за извършените от кмета Мелемов и общинската администрация всички фактически и правни действия по организацията и провеждането на събора съветниците настояват и да отпадне изложението и продажбата на животни на Рожен. Те предлагат да бъде направено допитване до населението какъв да бъде характерът на събора, както и да бъде изготвен статут на Роженския събор.

 

Коментари

коментара

Реклама