„ВиК“ прекрати обществените поръчки за втория воден цикъл и ги обяви наново

816
Шефът на ВиК инж. Мариян Николов

Фирмите пак ще бъдат избирани по порочния критерий „Концепция за изпълнение“

„ВиК“ – Смолян, отново пусна обществените поръчки за втория воден цикъл на Смолян, наречен „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“. Първо бе обявен конкурсът за проектиране, строителство и авторски надзор за реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян и на главния градски събирателен колектор по жълтата книга на ФИДИК, за който „Отзвук“ съобщи в новата си рубрика „Обществени поръчки“. Поръчката бе публикувана на 11 април, а срокът за подаване на документи изтича на 29 май. Тя е за близо 56 милиона с ДДС и е разделена на две обособени позиции. Първата е за реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на Смолян за 37.5 млн. лева с ДДС и включва изграждане на 7.5 км. нова водопроводна мрежа и близо 9 км. нова канализационна мрежа, реконструкция на 6.5 км. от водопроводната мрежа и на 10 км. от канализационната мрежа. Втората обособена позиция е за реконструкция на главния събирателен колектор и е на стойност 18.3 млн. лева. Срокът за изпълнение на строителството и по двете поръчки е 2 години от подписване на договора. Фирмите, които кандидатстват за изпълнител на първата обособена позиция трябва да имат оборот от най-малко 45 млн. лева през последните три години, а за втората – 23 млн. лева.

На 25 април бе пусната и втората поръчка – за изграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа по червената книга на ФИДИК. Тя не е разделена на обособени позиции и е за над 27 млн. лева с ДДС. С тези средства трябва да се изгради 2,7 км. нова водопроводна мрежа и близо 8,5 км. нова канализационна мрежа, както и да се реконструира 5.5 км. от водопроводната мрежа и 9 км. от канализационната мрежа. Срокът за подаване на оферти изтича на 7 юни. И по тази поръчка срокът за изпълнение е 2 години, а кандидатите трябва да имат най.малко 30 млн. лв. оборот през последните 3 години.

Двете обществени поръчки са за около 83 млн. лева с ДДС и са финансирани от Европейския съюз по Оперативна програма „Околна среда“. Критерият, по който ще се избира изпълнителят, не е най-ниска цена, качество на строителството или гаранционен срок, а „концепция за изпълнение“ с тежест 65%. Тежестта на цената е само 35%.

През последните години в Смолян се раздават милиони по обществени поръчки на фирми като основният критерий не е цена или качество на изпълнение, а обтекаеми критерии като „Стратегия за управление на риска“, „Организация на персонала“ или „Концепция за изпълнение“, даващи възможност за злоупотреба с обществени средства в особено големи размери. По този начин тотално е опорочен смисълът на обществените поръчки – да се гарантира реалната конкуренция.

„Вик“ – Смолян обявява за втори път тези обществени поръчки. Конкурсите бяха оповестени в край на ноември и през януари т. г. трябваше да бъдат избрани изпълнителите. След жалба на смолянската фирма „Артстрой“ едната поръчка – за строително-монтажни работи по червената книга на ФИДИК, бе спряна от Комисия за защита на конкуренцията. Причината – не е ясно условието за минимален оборот на кандидатите за последните три години – дали се изчислява на база, дали е с ДДС, или без ДДС, а за участник – чуждестранно лице, не е било уточнено, как се изчислява оборотът за съответната чужда валута. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД. „Артстрой“ са сезирали КЗК и за критерия „Концепция за изпълнение“, но тук Комисията за защита на конкуренцията не е открила нарушение.

А втората обществена поръчка – за проектиране, строителство и авторски надзор за реконструкция доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян и на главния градски събирателен колектор по жълтата книга на ФИДИК, си я прекратил шефът на „ВиК“ ЕООД инж. Мариян Николов, тъй като открил съществен порок в документите за конкурса. Объркани били проектите. Вместо да бъдат обявени идейните проекти за обектите – предмет на поръчката по съответните обособени позиции, е разгласен работният проект за друг обект.

Зарко Маринов

Коментари

коментара