Центърът на Баните е като след бомбардировки

2528
Разкопаният площад в Баните

Събор на 6 май ще има въпреки разкопания площад, уверява кметът Милен Белчев

Празникът на минералната вода на 5 и 6 май в Баните ще се проведе, въпреки че центърът на селото е разкопан до неузнаваемост. Това заяви кметът на общината Милен Белчев пред „Отзвук“. Все още обаче не се знае на кое място ще се провежда съборът, добави той. Обмисляли се няколко варианта. Причината за търсенето на нетрадиционни места за традиционния за селото от десетилетия празник е, че софийското дружество „СП-КБ“ няма да завърши площада по сключения договор за близо 1.5 милиона лева. Идеята на кмета Милен Белчев е била центърът на курортното село стане привлекателно място както за местните жители, така и за почиващите, и гостите. А с това да се повдигне имиджът на Баните.

Площадът, какъвто трябваше да бъда

В проекта предвижда обособяване на функционални и тематични кътове за сцена, амфитеатър с пейки и перголи, сух фонтан в центъра, пеещ фонтан на северния площад, нова чешма с минерална вода, кафе аперитив с панорамна площадка и конзола, друг амфитеатър, комбинирана детска площадка, велостоянка, градски часовник, алея за скулптури. А върху моста в източната част да бъде разположен базар за сувенири и бус спирка. Заложено е площадът да бъде покрит с естествен камък – риолит, върху армирана бетонова настилка.

На 7 юли 2017 г. кметът Белчев открива процедура за възлагане на обществена поръчка с първоначална цена 1 452 000 лева. Оценката на офертите е по два показателя – цена с тежест 50% и „организация на работа за изпълнение на поръчката“, също с тежест 50%, пише в сайта на Агенцията за обществени поръчки (АОП). Като е осигурил частично финансиране на проекта – целеви средства за капиталови разходи от централния бюджет за 2017 г., одобрени с постановление на правителството, и част от капиталовите разходи на общината за 2018 г.

Кандидатства само един участник – българо-чешкото дружество „СП-КБ“, създадено по Закона за задълженията и договорите. Съдружници в него са чешката фирма „Кабе систем ЦЗ“ с 90% участие и софийската „Стефанов консулт СП“ с 10%,Тръжната комисия, назначена от Белчев, констатира редица слабости в офертата на „СП-КБ“, подробно описани в протокол от 8 август 2017 г. Въпреки това не отстранява участника от обществената поръчка, а му дава указания да ги отстрани в срок от 5 работни дни. На следващото заседание на 23 август тя решава, че пропуските са отстранени и отваря ценовата оферта, която е 1 428 184,44 лева. На 29 август Белчев решава да сключи договор за обществената поръчка. В мотивите си кметът пише: „След като се запознах с протоколите на комисията установих, че участникът Обединение „СП-КБ” – гр. София е в състояние да изпълни обществената поръчка качествено и в срок.“ „Офертата на участника отговаря на всички изисквания на възложителя и на нормативната уредба, заложени в тръжната документация, показва задълбоченото познаване на добрите практики и наличие на опит в изпълнението на проекти от подобно естество.“ – мотивира се още Белчев. Проверката в АОП не откри нито една обществена поръчка, изпълнена от Обединение „СП-КБ“ или „Стефанов консулт СП“ ЕООД. В Търговския регистър липсва информация както за чешката фирма „Кабе систем ЦЗ“, така и за „Стефанов консулт СП“. От 2009 г. досега фирмата не е публикувала нито един годишен финансов отчет, каквото е задължението й по закон.

На 3 ноември кметът сключва договор с Обединение „СП-КБ“, представлявано от Ивайло Стефанов, собственик на съдружника с 10% участие „Стефанов консулт СП“. Срокът за изпълнение на строителството е 108 дни след откриването на строителната площадка. Това става три дни по-късно – на 6 ноември. Въпреки че „СП-КБ“ не е посочило подизпълнители, на 17 ноември работа на обекта започва фирмата от Неделино „Гочев стил“ ЕООД с 11 работници. С обещание да подпишат договор и да им платят след като получат авансовото плащане от Община Баните. По думите на Валентин Гочев от „Гочев стил“ ЕООД повече от два месеца фирмата работила на обекта без да получи и стотинка. Стефанов винаги намираше начин и вариант да отложи нещата – днеска-утре, днеска-утре, така работихме повече от два месеца, добави той. Въпреки подписания акт „Образец 19“ и фактура за 57 хиляди лева до момента фирмата на родопчани не е получила и стотинка. След „Гочев стил“ на обекта идва и друга фирма, но и тя си тръгва скоро след това без да получи никакво плащане.

В договора на Община Баните с Обединение „СП-КБ“ е предвидено авансово плащане на 20% от стойността в срок от 30 дни от старта на строителството. Белчев плаща 285 хиляди лева „СП-КБ“, колкото са 20-те процента, без да получи банкова гаранция за целия размер на авансовото плащане, каза пред „Отзвук“ председателят на ОБщинския съвет Беро Ириков.

108-те дни за изпълнение на обекта изтичат на 28 април, тъй като Общината на два пъти подписва акт „Обр. 10“ и акт „Обр. 11“, с което строителството е удължено с 66 дни, става ясно от отговор на кмета Милен Белчев на питане на Ириков. Обектът няма да бъде завършен до крайния срок, добавя Белчев и уверява общинските съветници, че ще се възползва от предвидените неустойки при неспазване на срока на изпълнение. В отговор на въпроса на Ириков: „Защо и в какво качество в процеса на изпълнение на СМР се включват представители на „ВиК“ – Смолян?“ кметът на Баните отговаря, че Общината не носи отговорност за трудово-правните отношения на изпълнителя с персонала. След това обаче пояснява: „ВиК“ – район Баните, е ангажиран от страна на строителя, тъй като те са запознати най-добре със съществуващата водопроводна мрежа и ще бъдат бъдещия ползвател на новоизградената водопроводна мрежа. „ВиК“ – Смолян, предоставя безвъзмездно предвидените водопроводни тръби за новопроектирания водопровод като цената им съгласно анализните цени ще бъде приспадната от договорената цена с фирмата – строител и икономисаните пари ще бъдат използвани за непредвидени дейности в проекта.“ Пред съветниците Белчев казва също, че има строителни дейности, които са изпълнени не от изпълнителя, а с ресурси на Общината – като полагане на тръби и изграждане на фундамент за рекламно пано. Но това било с цел по-бързото изпълнение на обекта. Колко е по-бързо, е видно от всички. Кога ще стане центърът на Баните такъв, какъвто на е картинката по проекта, предстои да видим. Но едва ли ще е скоро.

Зарко Маринов

Коментари

коментара

Реклама