ТПК „МЕБЕЛ“ – гр. Смолян набира дърводелци

1347

ТПК „МЕБЕЛ“ – ГР. СМОЛЯН НАБИРА
ДЪРВОДЕЛЦИ
или желаещи да станат такива. 
Много добри условия!
За информация тел.: 0885 599 516; 0885 599 512

Коментари

коментара

Реклама