Свикват консултативния съвет на ОбС заради свлачището

521
Председателят на ОбС инж. Димитър Кръстанов

По искане на Агенция „Пътна инфраструктура“ председателят на ОбС Смолян инж. Димитър Кръстанов свиква заседание на Консултативния съвет. На него ще бъде обсъждан наболелият обществен въпрос за срутището край Тикале и обходния път от Влахово.

В срещата са поканени да участват председателите на групи в ОбС, председателите на постоянни комисии, както и съветниците Салих Аршински и Костадин Василев. Като председатели на групи ще са Ангел Безергянов (ГЕРБ), Кирил Хаджихристев (КРОС) и Стефан Сабрутев (БСП). Председателите на комисии Екатерина Гаджева (ТСУ и Околна среда), Стоян Иванов (Бюджет и финанси), Филип Топов (Конфликт на интереси) и Кирил Хаджихристев (Законност). На въпрос на „Отзвук“ в качеството на какви ще присъстват Салих Аршински и Костадин Василев инж. Димитър Кръстанов заяви: „По покана на председателя“.

Заседанието на Консултативния съвет е закрито за граждани, тъй като по думите на Кръстанов щели да бъдат поставени въпроси от кухнята. На форума няма да се води протокол, поясни Кръстанов. Поради което разговорите ще останат в тайна за обществото. Съгласно Закона за местно самоуправление заседанията на Общинския съвет и на комисиите му са публични.

Коментари

коментара

Реклама