Светът на Festo се откри пред смолянските ученици

605

Festo е вашата стабилна основа да разперите крилете си и да полетите!

„Семейството трябва да даде на децата си две неща: корени и криле“
Волфганг Гьоте

Поредните стойностни срещи за екипа на Фесто Производство с младите хора в Смолян се случиха през месец март. И отново сме обнадеждени, че машините и производствените процеси ще имат своите добри стопани в бъдещето!
Екипът от отдел „Производство на инструменти и детайли“, Смолян отвори вратите си за учениците от двете смолянски училища СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Стою Шишков“ по време на Дните на отворените врати, които се организират за втора поредна година, съвместно с кариерни консултанти към ЦПРЛ-ОДК Смолян.
За по-голяма част от тях това беше първо посещение в завод и първия досег до света на машините, технологиите и иновациите. Учениците бяха проактивни и имаше много въпроси, свързани с настройката и дейността на различните видове машини (фрезова машина, стругова машина, нишкова ерозийна машина, шприцмашина, 3D-измервателна машина и други). Други питаха за организацията на работния процес и новите технологии, произвежданите продукти и действащите процеси. Всички се впечатлиха бионик-продуктите, които се разработват в развойния отдел на Фесто, следвайки модели от природата. Такива са водното конче, пеперудите, мравките, кенгуруто, медузите – изобщо цял един зоо свят от умни и интелигентни инженерни решения.

Температурата на въпросите бе много висока в участъка за термообработка на инструментални материали, който е единствен по рода си в района.
В него се използват конвенционални електрически пещи и се провеждат практическите занятия по „Термообработка на материалите“ на студентите от Физико – Технологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив!
„Кариерното развитие на младите хора в града е важна стъпка, на която екипа на дружеството, и в частност отдела в Смолян, отдава специално значение. Добрата информираност на младите хора, както и на техните родители е важна предпоставка за избор на пътя, по който седмокласниците ще поемат“, каза Ангел Дишлиев, ръководител на отдел „Производство на инструменти и детайли“.
В срещите се включиха още и Ивелина Гаджалова, Мирослав Симов, Виктория Алексиева и Ваня Петрова, които разкриха пред учениците свят, пълен с нови възможности!

Корпоративната отговорност към образованието е един от основните приоритети на Festo AG & Ko. Следвайки този приоритет, Фесто Производство води последователна политика за обучение и повишаване на компетентността на своите сътрудници. Дружеството се ангажира активно и с участие в съвместни проекти с професионални гимназии и висши технически учебни заведения. Образование, адаптирано към потребностите на бизнеса е правилният път, който трябва да бъде следван в страната ни.
За интегрирането на образованието в бизнеса, вече повече от 10 години дружеството разработва и успешно реализира стажантски програми, дуално обучение, практика, платформа за лятна заетост, дни на отворените врати и други инициативи, които предлагат различни възможности за професионално ориентиране и реализация на младите специалисти в страната ни!

Коментари

коментара