Стефан Сабрутев: 700 хил. лв. щета на община Смолян е нанесъл с ината си кметът Мелемов

5377
Стефан Сабрутев

Не приемам кметът да рекетира града и съветниците със заплахата, че ако не гласуваме заеми, ще закрие ФА „Родопа“ и Духовия оркестър

Г-н Сабрутев, защо не подкрепихте за трети път искания от кмета Николай Мелемов безлихвен заем. По негови думи, няма друг случай в страната, в който общински съвет да е отказал на кмета да поиска безлихвен заем, а Стоян Иванов заяви, че безлихвен заем за една година няма да откаже и султанът на Бруней? Защо се запъвате, от инат ли?
Не, няма никакъв инат. Още на политическите консултации на ръководителите на групи при г-н Мелемов ясно заявих, че ние ще подкрепим искането му при ясни условия. И първото от тях бе да се изясни действителното финансово състояние към момента, в който той поема управлението на общината, т. е. 30 октомври 2011 г. и към днешна дата, т. е. към 31 декември 2017 г.

Вие сте искали да изясните чия е отговорността за необходимостта от този заем ли? Толкова ли е необходимо това?
Г-н Мелемов неведнъж е заявявал, че през 2011 г. е поел една община в тежко финансово състояние. Приемаме, че е така. Искаме обаче да знаем точно колко са били задълженията на общината тогава и колко са сега – общински дълг, задължения към доставчици.

А не можахте ли вече 6-7 години да го разберете?
Има събрана папка със статии и интервюта на г-н Мелемов, на г-жа Аръчкова, на други представители на общината. В една от публикациите през 2012 г. пише, че са погасени всички задължения. Изнесени са много неверни данни в публичното пространство, с които се манипулират гражданите. Аз твърдя, че тази информация за 6 години никога не бе предоставена. Въпреки че г-жа Аръчкова каза на микрофона, че винаги е имало пълна прозрачност за финансите на общината през последните 6 години. Отчета за бюджета за 2011 г. го няма на сайта на общината до ден-днешен. Ако го имаше, ние щяхме да вземем всички данни и нямаше да питаме г-н Мелемов. На следващо място – няма публикуван нито един баланс от 2011 до 2016 г. Няма откъде да го вземем. Справките се дават така размити, че никога да не можеш да разбереш подробно за какво иде реч.

Казвате, че вие като общински съветници не знаете какво е финансовото състояние на общината?
Не знаем. Получаваме информация от медиите, а медиите се манипулират – публикуват се статии, написани в общинската администрация и са пълни с неверни данни, касаещи финансовото състояние на общината. Числата, които посочих, съм взел от официални документи – към 30.10.2011 г. Ползвам тази дата, защото е поискана справка от колега общински съветник тогава.

Кой е този съветник?
Милко Гавазов. Ето справката. Под нея стои подписът на кмета на общината Николай Мелемов. Подробна справка с всеки един доставчик. Общо стойността на задълженията към доставчици – всички (просрочени и непросрочени) са 7 297 626 лева. Дългът към същата дата е 9 975 270 лева. Или общият размер на заеми и задължения, които получава г-н Мелемов от г-жа Дора Янкова, по данните, които имам, е 17 272 896 лева. На заседанието чухме от г-н Мелемов, че има вземания, които са били заявени от фирми през следващата 2012 година. Аз съм собственик на фирма и не знам как може да има някой, който да има да получава пари от Общината и да не си е потърсил вземанията до края на текущата година. Може би в баланса ще се видят дали има такива, но въпросния баланс го няма на сайта на общината. Като в тази сума, държа да отбележа, има 909 хиляди лева, които са били задължения на ПУДООС към общината, и 395 хиляди лева на държавата по „Бедствия и аварии“, които са платени на общината след тази дата. Реално задълженията падат под 16 милиона лева. Ако има някои други, нека управляващите бъдат така добри да ги покажат. Страхуват ли се или използват липсата на информация, за да манипулират общественото мнение – не знам. Числата, които съм ползвал, за настоящите задълженията на общината, са към 1.1.2017 г. Предполагам, че са точни и са от първия отчет на г-н Мелемов пред гражданите за шестте му години управление, изнесени на 18.12.2017 г. И те са: задължения към доставчици – 3 444 897 лева, общински дълг – 17 327 588 лева, или общо 20 772 485 лева. Което ще рече, че към началото на 2017 г. община Смолян е в по-лошо финансово състояние от 30.10.2011 г. и всички публикации в медиите за обратното са лъжа.

Не такова бе мнението на председателя на бюджетната комисия Стоян Иванов. Той сравни финансите на общината през 2011 г. с 2017 г. по шест показателя от Закона за публичните финанси и сравнението не бе в полза на Дора Янкова.
Стоян Иванов чете финансите на община Смолян както дявола евангелието. Той използва едни показатели за фискални правила и поети ангажименти, които са приети в Закона за публичните финанси през 2016 г. То е ясно, че Стоян Иванов е достатъчно мотивиран, защото трябва да си защити заплатата, която г-н Мелемов му осигури във „ВиК“. През 2011 г. не е имало такъв закон да се поддържат въпросните фискални правила.

Г-жа Аръчкова обаче твърди, че във финансите на Общината всичко е наред. По думите й те са отличници, награждавани са, нямат никакви забележки, отчетите им са приемани без резерви от Сметната палата.
Не могат да говорят, че са изрядни, когато г-н Мелемов има 5 акта от АДФИ, включително за надвишените ангажименти за разходи. По закон кметът е бил длъжен да прекрати всички договори, за които не е имало изпълнение през последните 3 години. Финансовите ревизори са открили 97 договора, сключени преди 1 януари 2014 г. за над 31 милиона лева, които кметът е бил длъжен да прекрати до 1 януари 2017 г. Вместо това през 2016 г. Мелемов поемал нови ангажименти, включително и към неговата любима фирма „Титан“ по два договора за близо 6.5 милиона лева – за сепариращата инсталация и ремонт на улици. И за това има акт от агенцията, която ръководи финансовия министър Горанов. АДФИ състави на кмета два акта и го даде на прокуратурата за това, че харчи бюджета неправомерно, като е отклонил над половин милион лева за пътя до Сивино и махала Терзийска във Виево. Не беше ли същият този случай, който се разследва от Специализираната прокуратура? И имат наглостта да говорят, че нямат никакви финансови нарушения!

Липсата на прозрачност ли е най-големият проблем на общинските финанси?
Ние сме питали като общински съветници десетки пъти на тема финанси. И винаги отговорите се дават така, че да не получим цялата информация. Това, че финансите на община Смолян се управляват непрозрачно, го казваме не само ние от опозицията. Казва го и Програма „Достъп до информация“, която е установила, че финансовата прозрачност на община Смолян е само 22% и сме на последните места в България.
Оповестихте, че кметът е нанесъл щета за 700 хиляди лева. За какво става въпрос?
От действията и бездействията на г-н Мелемов от началото на мандата до сега щетите само по един договор, сключен от г-жа Янкова с консорциум „Светлина“, са за 700 хиляди лева. На база на неговия инат да не плати и съмненията, които имал, че не са били извършени фактурираните дейности, той е загубил едно дело за 430 хиляди лева. Сега губи на втора инстанция второ дело с консорциум „Светлина“ на стойност 844 хиляди лева. Или грубо милион и триста хиляди лева ще трябва да заплати кметът на това дружество. А задължението реално е било 766 хиляди. При това собствениците и управители на консорциума са дали предложение на Общината да го намалят с 10 или 20% при различни условия и разсрочено плащане до 2 години. Сега питам кой ще плати тези 700 хиляди лева повече? Откъде ще ги вземем, как ще се вземат от бюджета средствата и от кой бюджет са взети 430-те хиляди лева от първото дело?

Вие не знаете ли от кой параграф или перо са взети тези пари?
Не, никога никой не го е споменавал, защото, както казвам, в Общината не се управляват прозрачно финансите. Сега лично до мен и още 30 фирми, по-големи в града, има запорно съобщение от съдия изпълнител на стойност 844 хиляди лева. Т. е. аз и собствениците на още 30 фирми ще трябва да платим нашите задължения към общината за наеми, данъци, такси по сметката на частен съдебен изпълнител. Запорното съобщение е причина за теглене на този заем. За да спре изпълнението на съдебния изпълнител, кметът Мелемов трябва да внесе съответната сума. Така всички наеми, които плащам на общината, данък сгради, такса смет и данък за превозните средства ще отидат по това изпълнително дело. Дори средствата за чистота ще се ползват да се платят тези 700 хиляди лева, които Мелемов с неговия инат е натрупал.

Чухме от г-н Мелемов, че този договор със „Светлина“ го прекратил веднага. А договора с „Титан“, за който обеща на избирателите си, че ще го прекрати, защото бил неизгоден, не го прекратява вече шест години. Как ще обясните това?
Кметът казва, че за договора с „Титан“ няма начин. Не е вярно това. Чел съм внимателно този договор. Има начин, няма желание. Не знам по каква причина. Но всички граждани трябва да знаят, че заради бездействието на г-н Мелемов ние плащаме много висока такса смет. Още нещо. Ние, общинските съветници гласувахме един кредит от 3 млн. лева за сепарираща и компостираща инсталация. На нас ни беше обяснявано надълго и нашироко как след като влезе в действие тази сепарираща инсталация общината ще започне да пести таксата на РИОСВ, която възлиза между 500 и 700 хиляди на година. Сега разбрахме, че не се случва нищо с тази сепарираща инсталация. Таксата смет за 2018 г. можеше и да падне, но кметът и неговите подчинени не си свършиха работата. Какви са причините – не знам. Преди две сесии ни се дава план-сметка за битови отпадъци, в която има празни графи. Има едни крайни измислени цифри. Няма количества, единична цена – графите са празни. В други общини всичко е подредено – количество, стойност, сума. При нас е пълна мъгла.

Наистина ли щяхте да подкрепите безлихвения заем, ако кметът Мелемов беше поел ангажимент да го погаси догодина?
Това беше другото условие, което поставих още на срещата при кмета. Но Мелемов заяви, че няма никакво намерение да го погасява.

Как приехте изявленията на Мелемов и ГЕРБ, че ако не бъде одобрен заемът, ще се наложи закриване на ансамбъл „Родопа“, на Духовия оркестър, както и затваряне до пролетта на Плувния басейн и Спортната зала?
Много болно ми стана, когато се заговори за Ансамбъл „Родопа“ и за Духовия оркестър. Лицемерието на колегите от ГЕРБ е безкрайно. Моят приятел Петър Янев беше в залата, аз лично не разбрах какво искаше да каже, може би да гласуваме заема. Не приемам кметът да рекетира града и съветниците със заплахата, че ако не гласуваме, ще се закрият ФА „Родопа“ и Духовия оркестър. Той е човекът, който на втората сесия през 2011 г. подаде докладна да го закрива. И неговите съветници, част от които са отново в залата, подкрепиха неговото предложение. Ако не беше БСП и още някои други съветници, както и реакцията на гражданското общество, докладната му щеше да мине и сега нямаше да има нито ансамбъл, нито духов оркестър. Освен това не при ГЕРБ, а при правителството на Пламен Орешарски бяха отпуснати 30 щатни бройки чрез читалищата на ансамбъла. Чета в медиите, че през миналата година ансамбълът имал много концерти, пълни зали, награди. Имал и 70 000 лева приходи, като имаме предвид и държавната субсидия, ансамбълът вече не тежи толкова на общинския бюджет.

Зарко Маринов

Коментари

коментара