Смолян остава без бюджет, кметът не пожела да е вносител

824

Община Смолян отново е без бюджет, след като кметът уведомил председателя на ОбС, че няма възможност да докладва. На заседанието в четвъртък Димитър Кръстанов оттегли внесената от него докладна-записката за повторното обсъждане на проекта за бюджет във връзка с писмо на министъра на финансите.

„След като бях подготвил проекта с дневен ред, стана ясно, че кметът няма възможност да докладва като единствен възможен носител по тази точка. В процеса на консултациите с него сме се уточнили да не осъществим днес повторното обсъждане на бюджета, а да го направим през следващия месец”, обясни председателят на ОбС. Той цитира и част от писмото на министъра на финансите: „Разчитаме на вашите действия за своевременно организиране и насрочване на заседание на Общинския съвет, на която отново да бъдат разгледани параметрите на бюджета”.

Докладната се превърна в ябълката на раздора още в началото на заседанието. Критики към Кръстанов отправи Анита Чолакова. Тя отправи сериозен морален упрек и заяви, че не желае от тук насетне да вижда в дневния ред докладни, които я заблуждават кой ги внася. „А ако председателят е внесъл предложението за бюджет, за да си получи възнаграждението, много моля, личният му интерес да не се представя като обществен”, заяви общинската съветничка от ГЕРБ, като преди това обясни, че по закон съветниците не получават възнаграждения, ако бюджетът не е приет.

„Това кой какви възнаграждения получава не е най-същественото. Много по-съществено е населението на община Смолян да получава пълния обем публични услуги, както ни е написал министъра на финансите”, контрира Кръстанов.

Като наказателна акция на отказа на кмета да внесе бюджета съветниците от БСП и КРОС предложиха отпадането на три точки от дневния ред, свързани с разходване на общински средства.

„Предвид това, че нямаме приет бюджет, и да предпазим кмета да не направи някоя финансова грешка предлагам точка 8 – дарение на ОД на МВР на стойност 15 000 лева, да отпадне, както и точка 12 – отчуждаване на имоти за изграждане на интегрирания воден проект”, каза Стефан Сабрутев. След него и Кирил Хаджихристев предложи да се отложи точка 38, касаеща придобиване на активи от общината. По-късно съветникът от КРОС направи предложение да бъде възложено на кмета да проведе обществено обсъждане и да внесе проекта за бюджет до края на следващия месец, което бе прието от мнозинстовто.

Коментари

коментара

Реклама