Сесията на ОбС в Смолян се провали заради кворум

384
Кметът Николай Мелемов (вдясно) и председателят на ОбС Данчо Киряков

КРОС, БСП и Филип Топов напуснаха

Сабрутев пита защо не е осигурен квестор, който да проверява кметове и съветници за алкохол

Заседанието на Общинския съвет в Смолян, насрочено за вчера от 13.00 часа, пропадна заради напускането на групите съветници от КРОС, БСП и изключения от ГЕРБ адв. Филип Топов. След изказване на председателя на групата съветници на БСП Стефан Сабрутев започна разгорещена дискусия, която накара председателя на ОбС Данчо Киряков да даде почивка. След нея в залата влязоха само 9 от общо 29 общински съветници. Сабрутев попита защо не се изпълнява Правилника на Общинския съвет, предвиждащ Общината да осигури квестор, който да следи за спазването на реда в залата. Както и да проверява при влизане кметовете и общинските съветници с дрегер за употреба на алкохол. Сабрутев попита и защо не се изплащат помощите за новородени в размер на 300 и 500 лева, които бяха гласувани от ОбС по предложение на съветника от БСП Милен Пачелиев. Защо няма скици към материалите по точките от дневния ред, които касаят продажби и устройство на територията, продължи да пита Сабрутев.

След съветника от БСП думата взе лидерът на КРОС Кирил Хаджихристев, който изнесе скандална информация за това, че решението на съветниците за помощите за новородени липсва в протокола. Кой си е позволил да скрие това решение, попита лидерът на КРОС. Още повече, че то е било прието с 27 гласа „за“ и нито един „против“. Последва признание от председателя на ОбС Данчо Киряков, че решението липсва в протокола по лично негова преценка, защото бюджетът щял да остане с дефицит с около 200 хиляди лева. Хаджихристев напомни, че според гласуваното от съветниците решение на 6 февруари т. г. Постоянната комисия по законност, на която той е председател, е следвало да изработи правила, по които да се отпускат помощите за новородени. Същите правила е трябвало да бъдат внесени на следващото заседание на Общинския съвет. Хаджихристев внесъл проект за правила, но на заседанието на комисията съветниците от ГЕРБ, които са мнозинство, отказали да ги разгледат. Защо не се изпълнява решението на ОбС за незабавен ремонт на моста до „Топливо“ в Устово, продължи да пита лидерът на КРОС. Решението под № 856 бе взето на 7 юни м. г., и въпреки че съоръжението е опасно, кметът Мелемов не го е изпълнил. След като Киряков отне думата на Хаджихристев съветниците от КРОС напуснаха заседанието. „Решенията на ОбС, внесени от нас, не се изпълняват, ползват ни само като патерица за кворум“, заяви Хаджихристев. След КРОС заседанието бе напуснато от БСП и от изключения от ГЕРБ съветник адв. Филип Топов. Адвокатът недоволстваше заради факта, че е внесъл 8 питания към кмета на общината Николай Мелемов и от месеци няма отговори на тях.

БСП и КРОС обвиниха Данчо Киряков и за това, че нарушава Закона за местното самоуправление и Правилника за работа на ОбС, тъй като е предложил в дневния ред да влезнат проекти за решения, които не са разглеждани в постоянните комисии. Оказа се, че две от постоянните комисии въобще не са заседавали, тъй като е нямало кворум. Председателят Данчо Киряков не идва на заседания на комисиите и те престанаха да се събират, каза Сабрутев.

Зарко Маринов

Коментари

коментара