Съветниците в Смолян отложиха за след изборите връщането на 3 млн лв. заем

1054
Николай Мелемов

Повече от един час продължиха дебатите в ОбС по точката за удължаване на срока за временния безлихвен заем на Община Смолян.

Заемът е получен от Министерството на финансите. Той е в размер на 2 925 500 лв. с краен срок на погасяване 10.01.2019 г. Размерът на заема е съобразен с ограничението, заложено в чл. 103, ал. 5 от Закона за публичните финанси, т. е. не надвишава размерите на общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи на общината, приети с чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Според общинския съветник Стоян Иванов, който е и председател на бюджетната комисия, това е най-важната точка и трябва да се приеме, защото това ще осигури баланс на бъдещия бюджет на Общината. Още в началото на разискванията той хвърли ръкавицата към опозицията. „В комисията докладната се прие с 5 „за“, без против с трима „въздържали се“. Представителите на КРОС се въздържаха без да се мотивират защо. Г-н Кръстанов изрази становище, че това е правилния път, той ще се въздържи, но тяхната група ще прецени как ще гласува на днешното заседание. Без това финансиране ще е проблем и затова смятам, че всички трябва да се обединим и да подкрепим предложението на кмета“, каза Иванов.

Кирил Хаджихристев (КРОС)

Кирил Хаджихристев (КРОС) го обвини, че изрича само лъжи и заблуждава хората. „Този заем е взет преди четири години – за какви финансови средства говорим, след като тези пари са похарчени, няма ги. Ние просто удължаваме само срока на връщане. Заблуждаваме и родители, как тези пари ако не се гласуват, нямало да има футболен отбор, нямало да се поддържат спортните бази. Това са абсолютни лъжи, които се изричат, и не мога да разбера защо по този начин втълпяват на обществото, че някои групи от Общинския съвет пречат общината да живее нормално. По-скоро, въпреки че, не сме виновни като съветници, за миналогодишното забавяне, тъй като още през юли 2018 финансовият министър беше напомнил на администрацията чрез писмо, че има такъв заем и възможности за неговото удължаване, и то беше внесено в последния момент през октомври. И това, че ние не сме гласували тогава, или сме гласували „въздържали се“, не означава, че сме виновни. Но пък с нашето гласуване се показа как за една година Община Смолян може да свие 1 млн.лв. от този заем, който всъщност беше удържан от капиталовите разходи. Какво означава пак да гласуваме удължаване на срока. Защо не се помисли по предложението на друг общински съветник, който каза да се види по какъв начин може да се изплаща малко по малко от този заем. Но ние си продължаваме да си искаме едни и същи суми, не ни интересува и ако догодина се наложи този заем да бъде предсрочно изискуем, ако бъдещият кмет не бъде от управляващата партия, в какво състояние ще се озове общината“, посочи Хаджихристев.

Председателят на ОбС Данчо Киряков и кметът Николай Мелемов

Кметът Николай Мелемов се оправда, че в икономиката и финансите чудеса няма. „Смея да твърдя, че 7 години общината топи задължения. Заварихме много, но няма как наведнъж да изплатим тези 3 млн.лв. Няма как да спрем всичко друго – детски градини, и да изплатим тези 3 млн. лв. Сега изплащаме облигационния заем, който се топи. На нито една фирма не се дължат пари, каквато беше практиката години наред да не се плаща. Имаме финансова дисциплина, но чудеса не могат да станат. Идеята е да топим единия заем, когато свърши и другия. За това е смисълът на финансовата дисциплина – във времето да се топят задълженията“, отговори Мелемов.

Стефан Сабрутев (БСП)

„Спекулира председателят на бюджетната комисия Стоян Иванов, с изявленията, че ние говорим за някакво финансиране. Става дума за прехвърляне на един изискуем заем за следващия мандат. И следващия мандат ще бъде ангажимент на друга конфигурация на избори и затова въпросът опира и до политическа преценка на спекулация. Дали ние ще подкрепим обаче едно действие, при което се залага предварителен дълг на следващия мандат, при положение, че Общината има един тежък облигационен заем. Засега е налице прехвърляне на финансови тежести за следващия мандат и затова въпросът опира до политическа преценка на ситуацията„, заяви Димитър Кръстанов (БСП).

Стефан Сабрутев посочи, че за 7 години управляващите са се превърнали в инкубатор на фалшиви новини. „Успявате да манипулирате 7 години гражданите на нашата община, че сте постигнали големи цели в намаляване на задълженията, във финансово стабилизиране на общината. Фактите говорят друго“, каза Сабрутев и цитира, че към 31 декември 2017 г. Община Смолян сумарно има над 18,5 млн. лв. задължения. „За седем години сте погасили между 3 и 5 млн.лв., и лъжете хората най-нагло за едно финансово стабилизиране, че даже подвеждате и вашия гуру и той ги говори същите глупости на хората. Факт е, че Общината е в тежко финансово състояние. Факт е, че вие искате този заем да го прехвърлите на следващото управление“, отсече Сабрутев, като добави, че Общината е в партер.

Стоян Иванов

Обиден от думите на колегата си от БСП Стоян Иванов взе думата и направи дълга ретроспекция, която целеше да се покаже как добре се харчат парите в Община Смолян и „за 7 години г-н Мелемов и неговите колеги са стопили 11 млн. лв.“. Той посочи, че корените на финансовите дефицит трябва да се търсят в далечната 2011 г., когато Мелемов получил и чек от минус 24 млн.лв., в това число 11 млн. лв. текущи задължения към доставчици, контрагенти, юридически и физически лица, празни разплащателни сметки, източена сметка от дарения на граждани и т. н. Иванов се обърна към социалистите с думите: „Какво е това нахалство, аз не съм член на ГЕРБ, не участвам в организацията на тяхната партия, аз представлявам една екологична партия. Не знам догодина как ще тръгнат социалистите да правят кампания – да оставиш толкова дългове, да промениш три месеца преди изборите наредбата, за да раздадеш жилища на приближени“, нападна Иванов БСП.

„Г-н Иванов забрави да каже, че беше част от управлението до 2011 г. Явно е човек, който се поддава и добре могат да го мотивират управляващите. Използва неверни цифри и отново манипулира гражданите и общинските съветници“, защити се Сабрутев. Председателят на ОбС Данчо Киряков на няколко пъти се опита да прекъсне репликата му и получи в отговор: „Моето време никога не изтича за лъжите, които се бълват от управляващите“.

Последва дуплика на Стоян Иванов: „Г-н Сабрутев, ако смятате, че лъжа, дайте ме в съда. Аз ви казах, че всички данни са взети от страницата на Община Смолян. Дайте ме в съда, че лъжа. Всичко се записва, хората ни гледат – мислите ли, че когато ме снима телевизията, аз ще си фантазирам. Вие сте майстори на лъжите. Не знам догодина като тръгнете да агитирате червените бабички какво ще ги лъжете, като сте до ушите потънали“, нападна Иванов. Спорът им бе прекъснат от изказване на Филип Топов, който припомни опитите на администрацията в края на миналата година да заблуди ОбС отново с този заем, което наложи налагане на финансова санкция за 1 млн. лв. на МФ. Той посочи още, че е всеизвестно, че „в Смолян има монопол на изпълнителите на обществени поръчки“, което предизвика реакция от Анита Чолакова. „Г-н Топов спомена едно тежко обвинение, че имаме монополист по отношение на обществените поръчки. Последните година и нещо имаме възложени над 16 млн. лв. само за строителство. Искам да знам кой е монополистът, с колко пари е монополист, какви обекти изпълнява. Точно сега ги искам!“, каза Чолакова.

Филип Топов

„Дано колежката Чолакова не се е подразнила от намека ми, че някои хора са с раздвоение на личността. Г-жа Чолакова трябва да се определи журналист ли е на свободна практика, общински съветник ли е, питащ ли е, защитник на администрацията ли е и т.н. Аз казах превърнали са се в монополисти на обществени поръчки. Четири фирми са.“, отговори й Топов.

Накрая с 15 гласа „за“, 6 „против“ и 5 „въздържал“ се докладната записка на кмета Мелемов бе гласувана, като управляващите съветници отхвърлиха предложението на Топов да бъде вписан срок на възстановяване на безлихвения заем – до 25 октомври 2019 година.

Коментари

коментара