Предизборен бюджет с 8 млн. лв. кухи приходи приеха в Смолян

1563
Заседание на ОбС

Стоян Иванов: Община Смолян ще стане по-богата с 48.5 милиона през 2019 година

Рекорден бюджет приеха общинските съветници на Смолян в сряда. След три часа дебати те гласуваха 48 354 647 лева бюджет за 2019 г. Управляващото мнозинство от ГЕРБ, ДПС и ЗНС обаче не взе под внимание бележките на опозицията, че бюджетът е раздут и небалансиран, не си направи и труда да оспорят твърденията й. Нито един общински съветник от ГЕРБ не се изказа по същество. Защитата на бюджета и този път бе оставена на Стоян Иванов – председател на бюджетната комисия, който по време на втория мандат на „Мелемов“ прие ролята  на „златен пръст“, осигурявайки 15-ия глас в ОбС.

Делегирани от държавата дейности са за 23 610 301 лв., а местните дейности – 24 744 346 лв. Над 8 милиона от приходите в местните дейности са от постъпления от продажба на сгради – 3 376 539 лв. и от продажба на земя – 5 052 778 лв. Най-голямото перо в местните дейности е за дейност „Чистота“, за която са предвидени 4 084 760 лв. Въпреки че на предното заседание Общинският съвет прие план сметката за чистота да бъде намалена от 4 милиона и 84 хиляди лв. на 2.8 милиона лева, кметът Мелемов даде да се разбере, че няма да намали парите за „Титан“. Обяснението на зам.-кмета Венера Аръчкова бе, че не е заложена по-ниската сума от 2.8 милиона лева, тъй като не е изтекъл 14-дневния срок от приемането й и тя не е влезнала в сила.

На второ място е издръжката на общинската администрация – 2 464 100 лева. Средствата за спортен календар са в размер на 151 000 лв., за спортни клубове – 80 000 лв., за поддръжка на спортна инфраструктура – 222 500 лв., за културен календар – 208 500 лв., за Родопския драматичен театър „Николай Хайтов“ -15 000 лв., за издръжка на ФА „Родопа“ и Духов оркестър – 320 400 лв.

„Благоприятен за бизнес и инвестиции, със съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, развиващ интелигентни и креативни идеи, град богат на културен и спортен календар, осигуряващ условия за пълноценна изява на личността, съвременни условия на образование, вълнуващ с уникални туристически атракции, отворен към хората с висока степен на толерантност.“ Така видя Смолян през 2019 г. кметът Николай Мелемов според целите в предложения от него бюджет.

„По-важното е, че Община Смолян ще стане по-богата с 48.5 милиона през 2019 година. Г-н Мелемов е доказал, че вместо да прави разходи намалява разходите, управлява добре. не увеличи данъците.“ – каза в изказването си Стоян Иванов. 

Като слушам изказването на Иванов освен от дрегер общинският съвет ще има нужда и от полиграф (детектор на лъжата), репликира го Кирил Хаджихристев (КРОС). Последва словестна престрелка между двамата. Стоян Иванов заяви, че не взема думата по въпроси, свързани със сигурността, намеквайки, че Хаджихристев не разбира от финанси. При което бившият шеф на РДВР в Смолян отбеляза, че има икономически познания, ръководил е „Икономическа полиция“, а Стоян Иванов е бил призоваван да пише обяснения пред нея.

Димитър Кръстанов (БСП) нарече бюджета предизборен. Не само заради факта, че в него са заложени кухи приходи в размер на 8,5 млн. лв. от продажби на земи и сгради, които няма да постъпят в общинската хазна, но и заради това, че в обектите, които ще се ремонтират от въпросните „приходи“, са изброени почти всички улици в града. „8,5 млн. лв. са абсолютно непостижими. Този предизборен бюджет е силно раздут“, каза Кръстанов. На репликата, че вкарването на многото улици е било по предложение на Стефан Сабрутев от БСП, Кръстанов отвърна, че Сабрутев има особено чувство за хумор.

Филип Топов отбеляза, че част от обектите, включени в списъка за продажба, се дублират, за да се надуят приходите – един път са отразени като сгради, и втори път като земя със сгради. Той предложи дублираните обекти да бъдат махнати и сумата от продажби на нефинансови активи да бъде намалена с повече от 2 млн. лв., но мнозинството отхвърли предложението му. Според него бюджетът е внесен в нарушение на Закона за публичните финанси, тъй като е изрично изискването той да бъде съпроводен с протокол от общественото обсъждане. А такъв не бе представен на съветниците. За протокол бе дадена половин страничка – извадка, в която се упоменава кога и къде е проведено общественото обсъждане и кой е водил протокола. Освен това обсъждането не е било огласено в предвидения в закона ред.

Редица предложения направи Валентин Кюлхански (КРОС) – да се заделят 60 000 лева за пешеходни пътеки и пътна маркировка, 20 хиляди лева за разширение на гробищния парк в Горно Влахово и 3000 лв. за ограда на гробището в с. Петково, 20 хиляди лева за ремонт на покрива на читалището в с. Мугла, средствата за спортните клубове от 80 хиляди лева да се увеличат на 180 хиляди лева, но нито едно от тях не бяха приети от мнозинството.

Не бяха приети и предложенията на Филип Топов да се заделят средства за улиците „Добруджа“, „Кольо Шишманов“ и „Самодивско изворче“ в гр. Смолян, както и на Анастас Караджов (КРОС) за осигуряване на 100 000 лв. за ул. „Иван Карастойков“.

Коментари

коментара