Съдът отмени текстове от Наредбата за обществения ред на Община Смолян

977
Председателят на ОбС Данчо Киряков и кметът Николай Мелемов. Снимка: Архив "Отзвук"

Административният съд отмени като незаконосъобразни текстове от Наредба № 1 на Община Смолян. Делото е образуване от зам.-окръжния прокурор Спас Динков и касае чл. 23, ал. 3 и чл. 80 от подзаконовия нормативен акт. В протеста си до съда държавното обвинение посочва, че оспорените разпоредби противоречат на норми от по-висок ранг и следва да бъдат отменени.

В чл. 23, ал. 3 е записано, че се „забранява разполагането и предлагането на хазартни игри или игрални хазартни автомати на разстояние по-малко от 200 метра от учебни заведения“. В същото време обаче в Закона за хазарта се предвижда да не са на разстояние по-малко от 300 метра. Според административния съд разпоредбата е незаконосъобразна и при последващо изменение следва да се прецизира текстът, като се съобрази с нормата на чл. 44, ал. 1 от Закона за хазарта.

С оспорената разпоредба на чл. 80 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян се предвижда: „Независимо от административно наказателната отговорност по тази Наредба, нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на вредните последици от извършването от тях нарушение“. Така предвидената санкция е в нарушение на специалния закон  – Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ), и на принципите за определяне на административните наказания, посочени в чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), пише в мотивите на съдебното решение.

Решението не е окончателно и може да се обжалва пред Върховен административен съд.

Смолянският административен съд задължи председателя на Общинския съвет след влизане в сила да обяви решението по начина, по който е разгласена Наредба № 1.

Коментари

коментара