РВК „ОРФЕЙ” – Смолян СВИКВА редовни годишни отчетни селищни и квартални събрания

280

РАЙОННА ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „ОРФЕЙ” – гр. СМОЛЯН

П О К А Н А

Управителният съвет на РВК „Орфей” – гр. Смолян на основание чл.32 от Устава на Кооперацията и решение на УС от м. І – 2018 г. СВИКВА РЕДОВНИ ГОДИШНИ ОТЧЕТНИ СЕЛИЩНИ И КВАРТАЛНИ СЪБРАНИЯ С КООПЕРАТОРИТЕ по райони с ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на УС за дейността на кооперацията и кварталните и селищни съвети през 2017 г.
Докладва: Председател на РВК „Орфей”
2. Избор на кооперативни и селски съвети
Докладва: Председател на събранието
3. Избор на пълномощници за Общото събрание.
Докладва: Председател на събранието

Събранията да преминат при следния Г Р А Ф И К:

Район Дата на провеждане Място и час
1 І-ви р-н до кино ”Дружба” 21.02.2018 г. 17.00 ч. сл.”Фантазия”
2 ІІ-ри р-н стар ц.- Чилингирска 21.02.2018 г. 17.00 ч. сл.”Фантазия”
3 ІІІ-ти р. Каптажа 10.02.2018 г. 18.00 ч.р-т ”Невяста”
4 с. Левочево 15.02.2018 г. 15.00 ч. Читалището
5 с. Мугла 14.02.2018 г. 14.00ч. клуб КООП
6 с. П.Серафимово 12.02.2018 г. 14.00 ч. клуб КООП
7 с. Турян 07.02.2018 г. 16.00 ч. клуб КООП
8 с. Кремене 08.02.2018 г. 13.00 ч. в магазина

 

Извлечение от Закона за кооперациите
Чл.17 ал.2 „Ако не се явят необходимия брой пълномощници, събранието се провежда един час по късно на същото място и при същия дневен ред, като се счита за законно независимо от броя на присъствуващите.”

Коментари

коментара