Реклама

„Отзвук Online“ (otzvuk.bg) е електронно издание на „Интерлинк“ ЕООД – град Смолян, ЕИК 120076070, в което може да научите новините от общините Смолян, Девин, Чепеларе, Златоград, Мадан, Рудозем, Доспат, Неделино, Борино и Баните, както и най-важното от историята, културата и традициите на родопчани. В сайта може да намерите и най-интересните статии, отпечатани във вестник „Отзвук“, издаван от „Отзвук“ ЕООД, ЕИК 830187859.

Действителен собственик по смисъла на § 1 т. 10 от Допълнителните разпоредби на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги на горепосочените юридически лица, издатели на „Отзвук Online“ и вестник „Отзвук“, е Зарко Филипов Маринов.

„Отзвук Online“ и вестник „Отзвук“ предлагат както отделни (само в електронното издание или само във вестника), така и едновременени публикации на реклами, обяви и съобщения, с които  предлагаме на нашите клиенти:

  • Най-доброто съотношение цена-аудитория
  • Качествено обслужване
  • Отстъпки до 50%
  • Символични цени за обяви с нетърговска цел
Цени за публикуване на реклами, обяви, съобщения и платени публикации във вестник „Отзвук“ и www.otzvuk.bg
Tarifa-Otzvuk-2018