Приеха бюджета на Смолян за 2017 г., но не и отчета за 2016 г.

589
Зам.-кметът Венера Аръчкова пред ОбС

Благодарение на един от „предателите“, както ги нарекоха от ГЕРБ, бюджетът на Община Смолян бе приет почти във вида, в който бе внесен от кмета Николай Мелемов още през месец януари. Предложенията, които направиха ръководителите на групите съветници на БСП и КРОС Стефан Сабрутев и Кирил Хаджихристев, свързани с разпределението на средствата за капиталови разходи и преходния остатък за местни дейности, бяха отхвърлени, тъй като получиха по 14 гласа „за“ при необходими 15. Един глас не достигна, за да мине и предложението, което направи Кирил Асенов, средствата за чистота да бъдат намалени от 3.6 милиона на 2.5 милиона. Против тези предложения гласува един от тримата „предатели“ – Димитър Николов.

Съветниците от ГЕРБ Филип Топов, Димитър Николов и Данчо Киряков бяха обвинени в „абсолютно предателство“, когато Славка Каменова бе свалена като председател на Общинския съвет в края на февруари. Съветниците от ГЕРБ се преместиха на последните редове в залата, за да са далеч от Топов и Николов, а последните двама на няколко пъти подкрепиха предложения на КРОС и БСП по знакови гласувания. А Киряков и този път отсъстваше. В залата присъстваха 27 общински съветници. За бюджета гласуваха 16 съветника, 10 се въздържаха, а един бе против.

След като Хаджихристев и Сабрутев направиха предложенията си, с които поискаха да бъдат осигурени повече средства за капиталови разходи в селата и някои улици в града, от ГЕРБ поискаха почивка. Николов е бил убеден да гласува против по време на почивката, разказаха съветници.

Рамката на годишния бюджет е 41.1 млн. лева, от които делегираните от държавата дейности са 17.5 млн. лв., а местните дейности – 23.6 млн. лв. 9,6 милиона от тях са предвидени като приходи от продажби на имоти и те едва ли ще бъдат реализирани. Според финансовия министър Владислав Горанов „предвижданото изпълнение на приходи от продажби от нефинансови активи за 2017 година е твърде надценено.“ Доказателство за това е, че над 9 милиона лева приходи от продажби бяха заложени и през 2016 г., но реалното изпълнение е едва 180 хиляди лева.

Стефан Сабрутев

Преди бюджета за 2017 г. съветниците обсъдиха и отчета за бюджета за 2016 г. Основното изказване по отчета бе на Стефан Сабрутев, който посочи над 10 параграфа, по които кметът Мелемов е похарчил стотици хиляди левове повече от предвидените в бюджета. В отговор кметът посочи, че общината е получила награда за прилагане на системите за финансово управление и контрол в националния конкурс „Най-добра администрация“ на ВСИ „Д. Ценов“ – Свищов. Кметът бе донесъл в залата и сложил пред себе си на масата получената статуетка за награда. Въпреки това съветниците не приеха отчета за изпълнението на бюджета за 2016 г.

Коментари

коментара

Реклама