При втори опит: Дават под наем посетителския център в резервата Сосковчето

639
Посетителският информационен център

С 15 гласа „за“, 10 „против“ и 1 „въздържал се“ при втория опит кмета Николай Мелемов успя вчера да прокара докладната за отдаване под наем на посетителския център в резерват Сосковчето. Управляващото мнозинство прие и предложената минимална наемна месечна цена да не бъде по-ниска от 150.00 лева без ДДС.

„Г-н Мелемов, защо след като един път решението не бе прието от ОбС, сега пак се предлага тази докладна, какво се е променило“, попита общинският съветник от КРОС Кирил Хаджихристев. Според Стефан Сабрутев (БСП) това, че „докладната влиза за опит за пробив в ОбС за n-ти път, показва че хубаво Община Смолян кандидатства за европроекти, но че е лош стопанин и няма сили и средства да стопанисва нещо изградено“. „Това ни показва, че изпълняваме проекти, по които няма ясна визия как ще се стопанисва“, каза Сабрутев и предложи наемната цена да бъде увеличена на 1 150 лв., защото не може една сграда в прекрасно състояние да не носи приходи.

„Съгласен съм с г-н Сабрутев. Това е една безсмислена сграда. Заварихме проекта, който трябваше да завършим. Необмислена работа, абсолютно сте прав“, саркастично отговори кметът Мелемов.

„Новото за днес е, че са осигурени 15 гласа „за“. Новото е, че може би някой желаещ, който искаше да купи кашкавалницата има мераци. А това място е доста анонимно и вероятно за това искат да го вземат под наем. Да дойде министърът на туризма Ангелкова, да го огледате и да го закупи министерството и да влезнат реални пари. Не е въпросът че сме против да се даде под наем, а че не знаем какво ще се постигне. Така стана и с паркинга на Студенец, след като отхвърлихме да се даде под наем няколко пъти, накрая се намери начин той да носи приходи“, посочи Филип Топов.

Посетителският център и укрепителните съоръжения по горския път бяха изградени по българо-гръцки проект от фирма „Красин“ ООД за 625 000 лева през 2013 г. Проектът „Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида – предпоставка за икономически растеж чрез активно териториално сътрудничество”, бе осъществен по Програма „Европейско териториално сътрудничество ”Гърция – България 2007 – 2013“. Той бе стартиран по времето на Дора Янкова и се реализира в партньорство между Община Смолян, като водещ партньор и гръцката община Авдира. Одобреният бюджет на проекта бе в размер на близо 1 160 000 евро, от които над 840 000 евро за Община Смолян и близо 320 000 евро за община Авдира.

Посетителският център представлява двуетажна сграда със застроена площ 147 кв. м в традиционен за Родопите стил, разполагаща с експозиционна и семинарна зали, спални помещения, паркинг и санитарни възли за туристите. Центърът разполага с информационен киоск, презентационна техника, триизмерен макет на Родопите. В центъра има две постоянни експозиции: от фотоси, представящи природното богатство от двете страни на границата, и от дървени пластики. Община Смолян нае 5 дърворезбари, които изработиха над 40 уникални по вида си дървени пластики, за да бъдат изложени в центъра.

В конкурсните условия е заложено наемателят да осигури достъп до екопътека „Каньон на водопадите”, както и най-малко 3 работни места, включително екскурзовод и планински водач. Въпреки изключително ниската начална наемна цена – под 1 лева на кв. метър, нейната тежест в конкурса е 50%. С 40% тежест е програма за развитие на посетителския информационен център.

Коментари

коментара