Осведомителна кампания по проект “BEST-U” се проведе в Девин

25

Агенция за Икономическо Развитие Високи Западни Родопи – Девин организира и проведе осведомителна кампания/семинар по Проект “BEST-U”  за ученици и учители от начални и основни училища. Срещата беше  проведе на 13.03.2019 г. /сряда/ в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ и премина с добро настроение и голям интерес сред участницитe. На срещата беше представена презентация на тема „Отношение към водните ресурси и тяхното опазване и ефикасно използване и управление“ – представяне на резултатите от проведено проучване в рамките на проект BestU, както и бяха прожектирани детски анимационни клипове създадени по проекта и раздадени осведомителни брошури.

Специфичната цел на проекта е да се подобри управлението на водите, като се популяризират кампании за „зелено поведение“ в следните области: управление на водите, изпълнение на пилотни дейности, включващи съществуващи иновационни методи/технологии и формиране на цялостна образователна политика в местното самоуправление

Проектът е съфинансиран от Програмата за сътрудничество „Интеррег V-A“ Гърция – България 2014-2020, насочена към трансгранично сътрудничество и съфинансирана от Европейския съюз, в частност от Европейския Фонд за Регионално Развитие..

Коментари

коментара

Реклама