Община Смолян назначава служители по уж спрян от опозицията проект

2094
Единият от съветниците - Филип Топов, обвинен от кмета Мелемов, че "прави политика на инат с краткосрочни предизбони цели", обявил се срещу тегленето на нови заеми

Само седмица след като обяви, че опозицията в Общинския съвет – БСП, КРОС и Филип Топов, е спряла „три проекта от съществена важност за община Смолян и гражданите й“, кметът Николай Мелемов стартира конкурс за назначаване на хора по единия от проектите. Това даде основание да се смята, че истерията на общинското ръководство и обвиненията към опозицията са пропаганда и прах в очите на гражданите. А отказът на съветниците да разрешат на кмета авансово плащане под формата на запис на заповед за 960 431,79 лв. изобщо не е спрял дейностите по проекта.

В сряда на интернет страницата на Община Смолян са публикувани два конкурса – за „Специалист ОВК“ и „Специалист по качеството на атмосферния въздух“ по проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“. Първата длъжност е за специалист „Отоплителни и вентилационни инсталации“, като изискването е кандидатите да имат завършено висше образование – магистър в областта на инженерните или технически науки или еквивалент, отоплителна, вентилационна или климатична инсталация, топлотехника, топлоенергетика, топло-и газоснабдяване и др. Вторият конкурс е за специалист по качеството на атмосферния въздух. Изискванията са висше образование „магистър“, професионална квалификация в областта на инженерните, природните науки или еквивалент.

Размерът на възнаграждението и за двете длъжности е на часова база – не повече от 5,79 лв. на час, като общата сума за целия период на изпълнение на проекта не трябва да надвишава 25 000 лв. Срокът за подаване на документи е едномесечен.

На заседанието на ОбС миналата седмица опозицията гласува против кметът Мелемов да издаде записи на заповед по три проекта – за подобряване качеството на атмосферния въздух, обновяване и енергийна ефективност на Планетариума и създаване на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства. По време на разглеждането на докладните в залата бяха останали само 15 съветници, като от тях 6 гласуваха „за“ 1 „против“ и 8 „въздържали се“.

„От Общинския съвет поискахме разрешение за запис на заповеди за авансово плащане по тези проекти и дългосрочен кредит, които се възстановяват от оперативните програми по съответните правила, за да започнем същинска работа, но ни бе отказано. Това застрашава цялостното изпълнение на проектите, които са обвързани със стриктни срокове и етапи. Жалко е, когато се прави политика на инат с краткосрочни предизборни цели, но това са фактите“, написа в профила си във фейсбук кметът Мелемов.

„На всички хора стана ясно, че не поради „поведението” на опозицията не се приеха тези предложения, а поради липсващите 6 съветника от безпринципното мнозинство от 15 съветника. Осигуряване на „мнозинството” в Общинския съвет не е грижа на опозицията. А това, че не се приеха доста спорни решения е изцяло в интерес на хората. Аз съм за този проект, но съм против настоящият кмет да издава такава запис на заповед, след което да получи и похарчи аванс от 960 431.79 лева за проучвания и т.н. Нека се изчака още два месеца и след изборите новият общински съвет да даде това съгласие. Това по никакъв начин не затруднява изпълнението договора, който е със срок от 58 месеца. По разумно е новия Общински съвет да взема решения за поемане на каквито и да са бъдещи финансови задължения. Хипотетично МОСВ може и да не „одобри” извършените действия по първия етап и да поиска връщане на изразходения вече аванс. Убеден съм, че реалното „раздаване“ на отоплителни уреди на хората, не може да се осъществи по-рано от 2-3 години“, написа в социалната мрежа общинският съветник Филип Топов.

Елена Павлова

Коментари

коментара

Реклама