Недялко Славов: Искам да ме запомнят като работлив и сърцат човек

3024
Недялко Славов

Г-н Славов, напуснахте парламента, за да станете първия областен управител у нас, който повтаря мандата си. При встъпването си в длъжност казахте, че искате да сте по-близо до хората. Нима депутатите са далеч? И още: Вие бяхте кандидат-депутатът с най-много преференции – 2 810, не разочаровахте ли тези, които са искали именно Вас да видят в парламента?

Аз съм първият областен управител на Смолян, който за втори път е определен за такъв. Не са много тези случаи като цяло в страната в годините на прехода. Този факт ме натоварва с допълнителна отговорност. Отговорност да работя още по-енергично, да постигаме тези резултати, които хората очакват, и за които се отблагодаряват на изборите. Да не късам връзката си с жителите на областта, да не ги деля по никакви признаци, да откликвам на техните проблеми – всичко това мога да го правя по-добре като областен управител. Тук се чувствам по-полезен, отколкото в парламента. И съм по-близо до тях, защото не съм зает със законодателна дейност. Заради работата ми като областен управител е високият брой преференции за мен. Моят личен анализ е такъв. Но не това е най-важното. Най-важното е добрият резултат на ПП ГЕРБ в областта – шести в страната. Резултат, който позволи да спечелим два мандата от общо четири. И това си заслужава да се отбележи. Факт, с който трябва да се съобразяват нашите политически опоненти.

От първия Ви мандат знаем, че Ваш приоритет са публичните инвестиции, и по- конкретно пътищата. Бихте ли посочили кои обекти са на преден план? Имахте добро взаимодействие с министър Лиляна Павлова. Това ще се повтори ли с министър Николай Нанков?

Предвиждаме сериозни публични инвестиции и през този мандат, считайки, че те са база за развитие на всичко останало. Ще продължим да инвестираме в пътища, водоснабдителни системи, комуникации. Нашето правителство съзнава спецификата на Смолянска област като изцяло планинска, в която автомобилният транспорт няма алтернатива. Затова пътните връзки са най-важни. Предстои реализация на пътищата Смолян – Девин – Кричим, Средногорци – Рудозем, обход на Рудозем, за които вече се провеждат обществените поръчки за избор на изпълнител. Предстои строителство на ГКПП Рудозем-Ксанти. Ще се стремим да осигурим рехабилитирани пътища до всеки общински център в областта. Сериозна инвестиция ще се осъществи във водоснабдителната мрежа на град Смолян. Това е първият проект по новата оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Взаимодействието ми с министър Павлова наистина бе много добро, но това включва и министър Нанков като част от политическия екип на МРРБ през предишния мандат. И с него се познаваме доста добре, той е минал по йерархията в държавната администрация и с неговия богат професионален и политически опит не смятам, че ще имаме разногласия.

Изразихте намерение да направите по-прозрачни, по-достъпни и по-открити държавните институции в областта. Това в сферата на добрите намерения ли е, или да очакваме конкретни стъпки? Какви ще са те?

Мисля, че взаимодействието между държавните институции в областта е много добро. Бързо се стиковат по разрешаването на проблеми, които изискват намеса на няколко структури. Но има какво да се желае по отношение прозрачност и достъпност. В предизборната кампания имаше конкретни оплаквания и нотки на неудовлетвореност от работата на държавните структури. Анализите на авторитетни неправителствени организации потвърждават, че има някои дефицити в работата на регионалните държавни структури по отношение публичност, в това число и на областната администрация. Смятам да работим по-активно в тази посока и ще разчитам много на политическия си екип, както и на експертите в областна администрация и държавните структури. Ще въведем мониторинг по определени обективни показатели, които да анализираме, сравняваме и на базата на които ще можем да правим изводи относно работата на съответната структура и в каква степен се удовлетворяват гражданите. Ще видим какви са възможностите за подобряване на сайтовете на регионалните структури. Като цяло правителството осъзнава, че административната тежест за хората и бизнеса е голямо бреме. Започват вече конкретни стъпки в посока улесняване на административните процедури, режими и регулации, което аз дълбоко приветствам и ще дам приноса си за бързото реализиране на тези мерки, така че хората да го усетят възможно най-скоро.

Бизнес-планът на ВиК ЕООД е бил приет от Асоциацията по ВиК с гласа на кмета Николай Мелемов, без мандат от Общинския съвет. Вие не поискахте ли като председател на Асоциацията пълномощията в началото на събранието? И това не поставя ли под въпрос обществения интерес, а и законността?

Въпросното събрание на Асоциацията по ВиК бе проведено на 20.10.2016 г. В същия ден за нещастие си отиде от този свят нашият голям приятел г-н Георгиос Павлидис. Трябваше в рамките на час да приключим заседанието на асоциацията и да отидем да отдадем последна почит пред тленните му останки. В началото на заседанието г-н Мелемов информира всички присъстващи, че в същия ден на заседание на Общински съвет в Смолян е взето решение, с което не му е даден мандат да гласува при разглеждането на бизнес-плана на „ВиК“ ООД – Смолян. За кворума и другите точки от дневния ред представи пълномощно, с което Общински съвет му делегира правомощия да гласува според негово усмотрение. С него г-н Мелемов участва при гласуването на останалите две точки от дневния ред, но при разглеждането и одобрението на бизнес-плана не участва в гласуването. При оформянето на протокола е допусната техническа грешка, която вече е коригирана. Коригираният протокол е изпратен в МРРБ и МОСВ, както и до всички общини в областта.

При предходния си мандат не свикахте нито веднъж Областния съвет за противодействие на корупцията. Според Вас има ли високи нива на корупция в Смолян? Смятате ли въпросния консултативен орган за лишен от съдържание?

Смятам и други консултативни комисии и съвети лишени от съдържание или поставени в недобра институционална среда, с неясни компетенции и ограничени правомощия. Може би и други подобни комисии към областния управител не са заседавали по мое време. Но тук дебатът трябва да бъде по-сериозен и той да бъде в посока какви трябва да са функциите на областния управител, дали той може да бъде реално второ управленско ниво. Конкретно за корупцията на ниво общини и регионални власти Смолян е с най-ниски нива в страната според независими авторитетни анализи. Но трябва да отбележим, че хората са много чувствителни тогава, когато виждат несправедливост. Това ги демотивира и обезсърчава, надявам се да направим стъпки в тази посока, така че хората да чувстват, че обществото ни и държавата стават по-нормални, по-справедливи, че стават добра среда за всеки. Тогава можем да бъдем наистина удовлетворени!

С какво искате да Ви запомнят гражданите на Смолянска област?

Като работлив и сърцат човек, оставил следа с реализирани важни инфраструктурни проекти.

Зарко Маринов

Коментари

коментара

Реклама