Над 4 милиона лева за „Чистота“ в бюджета на Смолян за 2019 г.

479
Кметът на Община Смолян Николай Мелемов

4 милиона и 84 хиляди лева е заложил за дейност „Чистота“ в проекта за бюджет на Община Смолян за 2019 г. кметът Николай Мелемов. Това става ясно от публикувания за обществени консултации проекто-бюджет и приложенията към него на сайта на Общината. Това е почти два пъти увеличение в сравнение с бюджета за същата дейност за тази година, който е 2 милиона и 330 хиляди лева. Ако предложението на Мелемов мине през Общинския съвет, това ще е най-щедрият смолянски бюджет за хасковските бизнесмени Величко Минев, Даниел Гаргов и Тенчо Лилянов. Всички дейности по чистотата – сметосъбиране, сметоизвозване, метене, миене, озеленяване, сепариране и експлоатация на депото в Теклен дол, се извършват от фирми с тяхно участие. Мотиви за двойното увеличение няма. Няма и обяснение откъде ще се покрие недостигът на средства, при положение, че планираните приходи от такса смет са 3.6 милиона лева.

„За дейност „Чистота“ за 2019 г. са предвидени разходи в размер на 4 084 760 лв. Заложените приходи по тази дейност са 3 600 000 лв., планирани на база действащата Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, както и размер на минимална работна заплата 510 лв.“ – пише единствено в мотивите си кметът Мелемов.

Плануваният бюджет на Община Смолян за 2019 година е 43 067 711, от които 22 876 119 лв. за делегирани от държавата дейности, и 20 191 592 лв. – местни дейности.

Според Мелемов този проекто-бюджет „е съобразен с икономическите тенденции и план за развитие, целящи превръщането на Община Смолян в център на опазване на традициите и развитие на иновации, ангажиран с повишаване стандарта на живот, благоприятен за бизнес и инвестиции, със съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, развиващ интелигентни и креативни идеи, град богат на културен и спортен календар, осигуряващ условия за пълноценна изява на личността, съвременни условия на образование, вълнуващ с уникални туристически атракции, отворен към хората с висока степен на толерантност.“ Цитатът е от взет едно към едно от мотивите, с които кметът на Смолян внася осмия бюджет откакто е кмет.

Противно на възторжените оценки на Мелемов в бюджета на Смолян се очаква да зейне огромна дупка от 10 милиона лева. Толкова са предвидените „кухи“ приходи от продажбата на земи и сгради – над 6 милиона и 600 хиляди от продажба на земя и над 3 милиона и 300 хиляди лева от продажба на сгради. Справката през последните години сочи, че приходите от продажби на сгради и земи са от порядъка на няколкостотин хиляди лева.

Коментари

коментара