Над 3 600 пенсионери от Смолянско с по-ниски януарски пенсии

3576
Латинка Хаджийска

3 661 възрастни хора от Смолянска област са получили по-ниски пенсии през януари. Общата сума, с която за този месец хората от региона са ощетени е над 100 000 лева. Десетки сигнали се получиха в“Отзвук“ от пенсионери, които макар и да са получили уведомителни писма от НОИ, са притеснени от ставащото.

„От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания над 18 години ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Помощта е регламентирана в новия Закон за хората с увреждания, обнародван в бр.105 на Държавен вестник от 18.12.2018 г., и ще замени досега изплащаните добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия“, обясни началник-отдел „Пенсии“ в НОИ – Смолян Латинка Хаджийска.

Според нея хората са получили между 30 и 31 лева по-ниска пенсия. „От 2014 г. тази добавка не е променяна. С новите правила обаче размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България, определена с ПМС за съответната година. За 2019 г. линията на бедност в България е 348 лв.“, добави шефката на отдел „Пенсии“ в смолянското НОИ.

Хората с право на интеграционни добавки няма да подават молби за новата месечна финансова подкрепа. Досега всички с увреждане над 50% имаха право на интеграционни добавки, ако са били с проблеми в придвижването. С промените това отпада и от новата финансова подкрепа ще се възползват всички с над 50% инвалидност. Месечната финансова подкрепа ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане (АСП) до края на месеца, следващ този, за който се полага, по избрания от хората начин – чрез пощенските клонове или по банков път.

За лицата със степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната финансова подкрепа ще е 7% от линията на бедност или 24,36 лв. за 2019 г. За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 87 лв. Тези, които са с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, новата помощ ще е равна на 30% от линията на бедност или 104,40 лв.

Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които взимат социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв.

Предвидената в Закона за хората с увреждания трансформация на социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от НОИ в размер на 25 на сто, в месечна финансова подкрепа, ще засегне около 336 000 пенсионери. Считано от 01.01.2019 г., този вид пенсии вече са служебно прекратени от НОИ.

Процедурата не е извършвана на местно ниво в Смолян. Прехвърлянето на данните е направено централно между АСП и НОИ.

„Това, което трябваше ние да направим е да изпратим на всички засегнати пенсионери писмените разпореждания с размера на пенсията, която остава дължима от НОИ. Прекратените по този ред пенсии стават част от новата месечна финансова подкрепа, изплащана вече от „Социално подпомагане“. На всяко едно разпореждане е записано, че размерът им не може да бъде по-нисък от размера на прекратената социална пенсия“, посочи Хаджийска.

От НОИ Смолян изпратили препоръчани писма с обратна разписка след новогодишните празници и се очаква вече всичките 3 661 човека да са получили разпорежданията. Единствено тези, които са променили адреса си, и не са уведомили НОИ, може да не са получили писмата.

Прекратяването не засяга социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат като самостоятелна пенсия.

Хората, които са получавали прекратената от 01.01.2019 г. социална пенсия за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия, но не получават месечна добавка за социална интеграция, ще трябва да подадат заявление в ДСП по настоящия си адрес не по-късно от 31 март 2019 г., за да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019 г.

Заявление-декларация в ДСП по настоящ адрес трябва да подадат и хората, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г. сумата ще се отпуска под формата на целева помощ и ще се превежда директно на общините.

„От социални грижи ме увериха, че в зависимост от процента на нетрудоспособност и независимо от семейното и материално положение, могат да получат повече като обща сума. Постоянно се обаждат хората. Вече са получили паричките и са видяли, че са по-малко от досега превежданите суми. Признават, че са чули по телевизията или по радиото, но така и не разбрали как ще стане и какво трябва да направят“, допълва още Латинка Хаджийска.

НОИ ще продължава да заплаща основната, водеща пенсия, и социална на лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, или нямат осигурителен стаж да им се отпусне по общо заболяване, но имат над 71% загубена работоспособност. Става въпрос за 360 мъже и 280 жени.

И въпреки по-благоприятните за инвалидите промени, хората отново ще бъдат ощетени. Досега хората за година са получавали 12 месеца полагащите им се добавки. Тази година обаче те ще им бъдат преведени само 11 месеца. Причината е, че след прехвърляне на социалните пенсии към Агенцията за социално подпомагане, изплащането й ще започне с над месец по-късно – след 15 февруари.

Общият брой на пенсионерите в Смолянска област е 37 512. От тях 15 959 са мъже и 21 553 жени. Сумата, която НОИ изплаща е 14 241 000 лева. Над 80 години са 5 344 родопчани, от които 3 545 жени и наполовина по-малко мъже.

Елена Павлова

Коментари

коментара