Набираме средства за издаване на сборник в памет на доц. Христо Гиневски

367

СЪОБЩЕНИЕ
Набираме средства за издаване на
Сборник с научни статии в памет на Христо Гиневски и във връзка
със 75 години от рождението му.

Народно читалище „Кирил Маджаров – 1866“,
гр. Смолян, кв. Устово
Банкова сметка IBAN: BG27 STSA 9300 0000 6646 36; BIC STSA BGSF, Банка ДСК ЕАД
Основание: за сборник на Христо Гиневски

Коментари

коментара