Мустафа Караахмед: Обезлюдяването в Борино е със страшни темпове

12
Кметът на Борино Мустафа Караахмед

Г-н Караахмед, какви успехи и какви предизвикателства донесе 2017 година?
Бих казал, че 2017 година бе добра за нас. Намалихме просрочените задължения до 25 000 лева. Изчистихме почти всички задължения на общината. През 2017 година по сферата на социалните грижи имаме около 300 човека, които пряко или косвено са заети по програми. Говорим за „Независим живот“, където имаме 83-ма потребители с 54 лични асистенти, домашни помощници и пр. Също така даваме топъл обяд на 120 човека от цялата община. Спечелихме още един проект „Активно включване“, по който сме осигурили работа на още 55 души като лични асистенти, домашни помощници, озеленителни и т.н. В сферата на инфраструктурата също спечелихме доста проекти, не само с европейско финансиране, но и с постановление на Министерски съвет със съдействието на нашия председател асфалтирахме 6-7 улици в Борино, както и в Буйново, където хората не са виждали асфалт от 30 години. Финансиране бе осигурено за благоустрояване в селата Ягодина и Буйново, площадно парково пространство в Борино, детски и спортни площадки в общинския център. Сменихме целия довеждащ водопровод, който беше с железни тръби и се получаваха всяка година аварии. От ПУДООС получихме към 3 млн. лева за интегриране на ВиК-системата, в който е включено да бъдат подменени канализацията и водопроводът в Борино. Преминахме през процедурите и се очаква да започне строителството. С постановление на МС на стойност над 3 млн. лв. ще бъде направена пречиствателна станция за отпадни води. Очакваме всеки момент да подпишем проекти по Програма за развитие на селските райони за около 7-8 млн. лева за общинските пътища и улици във всички населени места в общината. Тази година предстои да изпълним всички тези проекти. Очаква се да започне през 2018-та ударно строителство в общината. Предизвикателството, което си стои пред нас, е демографският проблем. Обезлюдяването в общината е със страшни темпове. Младите изчезват, възрастните остават. Този проблем обаче ние сами не можем да го решим. Според мен трябва да има задължително държавна политика, за да се намали миграцията.

Това ли е най-големият проблем на общината, финансови трудности имате ли?
Според мен обезлюдяването е най-големият ни проблем. Финансовия проблем почти сме го решили. От началото на мандата тръгнах с 350 000 лв. задължения, в момента са „нула“. Както казах, просрочените сме ги намалили на минимум, макар че всеки месец ние плащаме по 17 хил. лева по различни заеми, оставени ми от колегата преди мен – към ПУДООС, ФЛАГ и др. Според мен най-големият проблем за целите Родопи е обезлюдяването.

Не е тайна, че от Боринския и Доспатския край хората масово се изнасят да работят в чужбина, много малко от тях остават в България, така ли е?
Абсолютно така е. Повечето от хората отиват извън страната, макар че имаме и единични семейства, които се ориентират към столицата. Младите, които завършват университети в София, почти не се връщат. В чужбина заминават цели семейства. Само във Фюрт и Нюрнберг – Германия, живеят около 300 души само от Борино. Направили са си един квартал и скоро смятам да ги посетя. Част от хората, които работят навън, дори са започнали да си купуват къщи в Германия, апартаменти в Англия, Холандия. Говоря с голямо съжаление. Болката ми е огромна.

А имате ли някакви идеи, с които да се опитате да задържите поне една част от младите хора?
Единственият начин е да се привлекат външни инвестиции. Ние наемаме хора по проекти, но много малка част от младите могат да разчитат на тях. Имаме производство, шивашки цехове, гатери, но те не са достатъчни, а и заплащането е много ниско. В нашия край няма перспектива за младите. Казвам го със съжаление, защото като виждам какво става и как намалява населението, ми се свива сърцето. За десетина години минимум 20-30 процента от хората са излезли извън България. Земеделието не е добре развито, то е разпокъсано, на малки парчета земя, основно хората гледат картофи, но с всяка изминала година стават все по-малко и по-малко. Няма пазар за картофите. Животновъдството е добре, има няколко кравеферми, овцеферми и 5-6 мандри.

Коя от добрите практики, постигната в общината, цените най-много?
Направихме обслужване на едно гише. Опитваме се да сме в полза на хората и когато човек има нужда от някаква административна услуга, да я свърши веднага, а не да ходи при двама или повече служители. Дисциплината в общинската администрация е голяма, най-вече касаеща работата с жителите на Борино. Втори път един човек не трябва да идва за едно и също нещо, предупредил съм служителите. Работата с хората трябва да е на ниво.

Как оценявате взаимодействието си с Общинския съвет?
Нямаме проблеми с Общинския съвет, работим много добре. Каквото съм предложил на съветниците, се е приемало. Пречки нямаме. Водят се дебати, има разисквания и винаги стигаме до консенсус.

Колко ученика учат в средното училище в Борино?
В момента в училището учат 137 деца, като преди 10 години учениците бяха 353. Това показва нагледно с какви темпове намалява населението.

Знаете ли колко деца са се родили тази година в общината?
През 2017 година са се родили 12 деца само в Борино. За цялата община цифрата е 18.

От тези деца дали са останали да живеят тук, или родителите им вече са ги извели зад граница?
Не всички са останали. По-голяма част от тях са тук, но другите вече са заминали за Европа.

Какво ще пожелаете на малчуганите, на родителите им и на хората от Борино?
Преди всичко им пожелавам здраве, успехи, късмет, благоденствие, родопско дълголетие. И да се надяваме, че ще направим живота им по-щастлив и че ще останат повече хора да живеят в общината.

Елена Павлова

Коментари

коментара

Реклама