Местни избори ‘2019

Информация за договорите по чл. 180 от Изборния кодекс, с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г. за публикации в otzvuk.bg (електронно издание)

Партия/
Коалиция/ИК
Посре-дник
Предмет на договора Срок на договора Медия  Стойност без ДДС
МК Новото време не
30 публикации (прессъобщения) с основно изображение в рубриката „Местни избори ‘2019“ и излъчване на живо на предизборни срещи и събития  25-10-2019 otzvuk.bg 2000 лева
Владимир Гърбелов – кандидат за кмет на ПП НФСБ не 1 публикация в рубриката „Местни избори“
5-10-2019
otzvuk.bg 80 лева
БСП за БЪЛГАРИЯ не Публикации на текстове и графични изображения на „БСП за България“за изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г. 15-10-2019
otzvuk.bg
990 лева
ПП ЗНС не Публикуване на банер на ПП ЗНС 25-10-2019
otzvuk.bg 150 лева
Максим Банков Маринов – кандидат за общински съветник на ПП ВОЛЯ   Публикуване на банер
25-10-2019 otzvuk.bg
300 лева
           

 

Информация за договорите по чл. 180 от Изборния кодекс,
партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г. за публикации във вестник „Отзвук“ (печатно издание)

Партия/
Коалиция/ИК
Посре-дник Предмет на договора Срок на договора Медия Стойност без ДДС
МК Новото време не Публикуване  на текстове и графични изображения на  в общ обем от 4400 кв. см. на вътрешна страница и 400 кв. см. на първа страница 25-10-2019 Вестник „Отзвук“ 1720 лева
БСП за БЪЛГАРИЯ да Публикуване на текстове и графични изображения на „БСП за България“ в общ обем от 2200 кв. см. на вътрешна страница и 200 кв. см. на първа страница 25-10-2019
Вестник „Отзвук“ 990 лева
ПП ЗНС да Публикуване на текстове и графични изображения на ПП ЗНС на първа страница 25-10-2019
Вестник „Отзвук“
150 лева
ИК Мирослав Фисински
да
Публикуване на обръщение и графични изображения на Мирослав Фисински на втора страница 25-10-2019
Вестник „Отзвук“
378 лева