Кметът Боян Кехайов: Община Неделино е във фактически фалит

1761
Общинският съвет в Неделино бе свикан на извънредно заседание във вторник

„Ние сме във фактически фалит като Община.” Това заяви кметът на Неделино Боян Кехайов на извънредно заседание на общинския съвет в града във вторник. Спешната сесия бе свикана, тъй като около 330 физически и юридически лица в общината са получили в последните седмици запорни съобщения от частния съдебен изпълнител (ЧСИ) Соня Димитрова. В тях се сочи, че по приключили съдебни дела Община Неделино дължи на „Диолен” ЕООД – с. Еленка, сумата от 238 хиляди лева. И на основание чл. 507 е наложен запор върху вземанията на Общината за дължими данъци и такси (данък сгради, такса смет, данък върху МПС, патентен данък, данък придобиване и др.) от въпросните 330 лица. Сред много неделинци настава паника. Някои от тях разбрали погрешно запора, като си помислили, че те дължат въпросните 238 хиляди лева, каза пред съветниците Кехайов.

„Обществото в Неделино е силно разтревожено. В самото писмо не е обяснено за какво става въпрос, посочена е сума от 238 394.80 лева. Много от нашите съграждани са потърсили медицински услуги.” – заяви кметът и обяви, че сесията има и разяснителен характер. „Това е сума, дължима от Община Неделино на доставчик на услуги, и извършила строителни дейности на територията на общината. Община Неделино не отрича, че дължи тази сума към фирмата – изпълнител, в случая „Диолен” ЕООД. Това е минало през съдебни решения и е доказано.” – обясни пред съветниците и десетките граждани, които бяха дошли на заседанието, кметът.

Гражданите на Неделино поискаха виновникът на дълговете да понесе отговорност и поискаха общинските съветници да решат проблема със запорите

Местата за гости в залата на последния етаж на Общината не стигнаха и много от тях стояха прави. Един от тях бе и собственикът на „Диолен” ЕООД Здравко Йорданов Димитров.

Кехайов обясни, че ситуацията е много сериозна, тъй като Община Неделино дължи на доставчици 6 милиона и 337 хиляди лева. Със съдебните разноски и лихвите тази сума ще надхвърли 8 милиона лева, добави той. В същото време данъчните приходи са едва 250 000 лева на година. Всички имоти, цялото движимо и недвижимо имущество, включително контейнерите за отпадъци, са запорирани. А след този запор – вече и приходите на общината от местни данъци и такси.

Без тези приходи местните дейности като сметосъбиране, улично осветление, вода, издръжката на местните дейности, които не са малка част, ще бъде блокирана, обясни Кехайов.

„Справката, която е представена от счетоводството, показва, че има неплатени фактури към „Диолен” ЕООД от 2007 г. Основните фактури са за доставка на канцеларски материали и са от периода 2011-2014 г.” – съобщи кметът.

Фирмата е работила и през мандата, в който аз съм кмет на общината, като през този период няма неразплатени фактури, т. е. всички услуги и доставки, които е осъществила в наш период, са изчистени, добави той.

И зададе въпроса: „Може ли една фирма постоянно да зарежда четири години и да не си потърси парите своевременно?” След това се оплака, че през целия мандат вместо да изгражда инфраструктурни обекти, плаща стари борчове.

В същото време „Диолен” ЕООД като съдружник в „Крайна – Екмеджовица – 2014” ДЗЗД дължи пари на Община Неделино. По договор дружеството през 2014 г. е получило аванс в размер на близо 60 000 лева за строителство по Програмата за развитие на селските райони. Строителството не е започнало и парите трябвало да се върнат. Тъй като тук става въпрос за различни субекти, не можахме да направим прихващането, обясни кметът на Неделино.

Собственикът на „Диолен“ ЕООД Здравко Димитров

Кехайов смята за притеснителен начина на запора. Хората, които плащат на съдебния изпълнител данъка на превозното си средство по банков път, когато отидат на пункта за годишен технически преглед, очакват, че плащането е отразено в системата. А то не е. В случая трябва се да изкара удостоверение от частния съдебен изпълнител в Смолян, което да представи в Община Неделино и чак тогава да бъде отразено плащането.

Кметът смята, че Общината може да продължи да събира данъците и след това да ги превежда на ЧСИ-то. Така то ще се отразява веднага в системата.

Заради затрудненията, граждани обмислят смяна на адресната си регистрация, а фирми – седалището си. Това ще влоши допълнително финансите на Общината, смята кметът.

„Доживяхме момента, в който всеки един от нас ще се наложи да се бръкне, за да плати задълженията, които са оставили предходните кметове. След „Диолен” ЕООД ще дойде „Дюлгер”, след „Дюлгер” ще дойде следващата. И така до 7 млн. Всичко това ще плащаме ние от джобовете си. Този прецедент трябва да го спрем.” – каза зам.-кметът Здравко Димитров. „Вече трета година ни казват, че на бюрото на министъра на финансите чакат 3 млн. лв. безлихвен заем, с който да се разплатим с тези хора.” – добави той. Но заемът така и не е отпуснат до момента.

Като общински съветник си казах предварително, че няма да си плащам данъците по сметка на частния съдебен изпълнител, защото, ако всички започнем да плащаме по сметка на ЧСИ, това означава да фалираме нашата община, заяви Огнян Бабачев.

„Общественото недоволство е голямо. Откъде накъде един частен съдебен изпълнител ще ми знае личните данни! Нека да видим кой ги е дал тия лични данни!” – продължи да недоволства съветникът, който единствен посочи поименно името на бившия кмет, натрупал огромните дългове – Стоян Беширов.

Беширов, който управляваше общината от 2011 до 2015 г., сега е общински съветник, но не присъстваше в залата. Дошлият на сесията собственик на „Диолен” ЕООД Здравко Димитров така и не поиска думата, но и никой от съветниците и гражданите не му зададе въпрос.

След едночасово заседание Общинският съвет единодушно прие решенията си, с които възложи на кмета на община Неделино да предприеме всички правни и фактически действия по оспорване на съобщенията за налагане, да уведоми прокуратурата и всички държавни институции, в т. ч. и Комисията за защита на личните данни, имащи отношение по казуса използваните лични данни в съобщенията по налагане на запорите. Възложи на кмета да обжалва пред Окръжен съд – Смолян действията на частния съдебен изпълнител, както и да проведе преговори с „Диолен” ЕООД за разсрочване на плащанията.

По обявеното предварително намерение при свикване на извънредното заседание – „предприемане на спешни мерки по отношение на хармонизиране и счетоводното отразяване на данъчните задължения в системата на Местни данъци и такси – Неделино” решения не бяха взети. Сесията се оказа с разяснителен характер, а съветниците възложиха на кмета правомощия, които той си има по закон.

Зарко Маринов

Коментари

коментара