Избират нов районен прокурор на Девин

1313

Висшият съдебен съвет обяви конкурс за административен ръководител на Районна прокуратура Девин. Причината е изтичащият мандат на районния прокурор. Решението бе обнародвано в Държавен вестник в петък. Предложения за шефския пост ще се приемат в едномесечен срок. Към документите кандидатите трябва да представят автобиография, копие от диплома за завършено образование, удостоверение за придобита юридическа правоспособност, концепция и др.

На последното си заседание прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение и за временно изпълняващ длъжността административен ръководител на Районна прокуратура Мадан заради кончината на районния прокурор Веселин Георгиев. Колегията гласува постът да се поеме от прокурор Петко Братованов.

Коментари

коментара

Реклама