Георги Узунов: Юлиян Инджов осъди 200 работника и семействата им на мизерия и глад

5641
Бившият служител на "Виастройинженеринг" Георги Узунов

Г-н Узунов, с бившата ви фирма „Виастройинженеринг“ е свързано досъдебно производство срещу неизвестен извършител за отклоняване на бюджетни средства в Община Смолян. Какво знаете за случая?
С голямо внимание следя информацията за образуваното досъдебно производство по доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за изразходване на целеви средства от 530 000 лева не по предназначение. И с цел прикриване на тези нарушения са изготвени и представени пред МФ документи – заявки и отчети с невярно съдържание. Имам голямо очакване, че най-после ще се установи какво е ставало в тази община през последните 12-15 години. Досега местните контролни и правораздавателни органи не са направили почти нищо по отношение на сигналите, които от години излизат в средствата за масова информация, включително и във вашия вестник, пораждащи съмнения за съществуваща корупционна схема при изготвяне и възлагане на обществените поръчки. От доклада разбираме, че отклонените целеви финансови средства са изплатени за обекти, изпълнени от фирма „ИСА 2000“ ЕООД. Но в документа няма информация по кои договори са изплатени сумите. На „ИСА 2000“ са заплатени СМР за асфалтиране на ул. „Заводска“ и ул. „Превала“ в Смолян. При справката в регистъра на обществените поръчки, която направих, обаче се вижда, че за ремонта на тези улици е сключен договор с ЕТ „Манол Чернев – Конгломератстрой“. За упражняване на строителен надзор е сключен договор с „Пътинвестинженеринг“ АД – София. На 13.02.2017 г. в телефонен разговор с г-н Манол Чернев разбрах, че договорите му не са приключени и той има готовност при осигурено финансиране да ги изпълни. Затова питам по какъв проект са изпълнени СМР-та от „ИСА 2000“? Същия ден посетих и офиса на „Пътинвестинженеринг“ АД, където бяха много учудени, че на улиците „Заводска“ и „Превала“ са изпълнявани СМР без тяхно знание. И въпросът е имало ли е строителен надзор на тези улици и не са ли допуснати и други нарушения по отношение на реално изпълнените и фактурираните видове и количества работи? От доклада на АДФИ не става ясно и дали по заплатените обекти на „ИСА -2000“ – ЕООД е изпълняван строителен и авторски надзор. Но се вижда, че и за ремонта на друга улица – „Грудьо войвода“, е заплатена сума. От регистъра на АОП става ясно, че тази улица е в предмета на обществена поръчка, финансирана по оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, и за изпълнението на поръчката е сключен договор с „ИСА – 2000“ на стойност 3 598 03.98 лв. с ДДС. И тук също си задавам въпрос дали не са платени едни и същи видове работи и по двата договора? Защо след като има сключен договор, финансиран по оперативна програма, се изплащат целеви, отклонени финансови средства?! За ул. „Димитър Благоев“ също е изплатена сума от отклонените целеви средства. При оглед на улицата не може да се разбере да е правен какъвто и да е ремонт. Единствено може да се предположи, че пред плувния басейн е положена трошено-каменна настилка. Улицата от години не е ремонтирана. Но пък плувният басейн е обект на друга обществена поръчка, която е изпълнена. Нищо чудно и тук да е заплатено за едни и същи СМР и на двата изпълнителя.

Казвате, че може да е имало дублиране на плащане, но кой в действителност е извършвал ремонтите?
Ремонтите са направени по линия на „ИСА 2000“ и също питам това и дори съм дал сигнал в прокуратурата, за да се разследва това. Ако тръгна да се занимавам с разследване, най-малкото ще ме бавят по ЗДОИ и накрая ще ми кажат, че някой си счита, че информацията е частна и не може да бъде дадена като обществена.

Защо „Виастройинженеринг“ не изпълни спечелените поръчки за пътя за Виево и Сивино? Какво стана?
Договорът за пътя за Виево е от много години. На едно обществено обсъждане дори казах, че с този обект ще се пенсионирам. Навремето той бе игран, после се обяви втора поръчка, като за общината бе важен срокът за изпълнение. Впоследствие се оказа, че ще се финансира поетапно, според парите, които има.

Но се оказва, че финансирането е получено. Знаехте ли, че Министерството на финансите е превело пари за тези участъци?
Не, до нас тази информация не е стигнала. Кметът Мелемов се оправдава сега, че на „Виастройинженеринг“ били блокирани сметките и за това дал целевите средства на „ИСА 2000“ за ремонт на други улици. Защо при блокирани сметки на „Виастройинженеринг“ се възлагаха дейности по зимното поддържане на пътища – почистване на сняг и опесъчаване, а не се възложиха тези дейности. И тогава ни бяха блокирани сметките, не се отрича. Минавало е седмица, до десетина-петнайсет дни, те се разблокирват и се работи. И защо при това положение и зимното поддържане не е било възложено на „ИСА 2000“? Отговорът е, че не са го искали. Меракът е да се взимат големи обекти. Имахме възможност и сили да тътищата за Сивино и Виево, въпреки че сметките са били моментно блокирани. Това явление е временно. И на общината бяха блокирани сметките по едно време, но тя продължава да работи.

А как ще коментирате протестите на бивши работници от „Виастроинженеринг“, които си искат заплатите?
Ще продължаваме да си търсим правата, защото ние сме ощетени със заплати, които ни се дължаха още от времето на „Виастрой“. Задълженията от февруари 2014 г. към мен са 9 400 лева, които са без лихвите. Имам допълнително мои лични пари, които съм давал под формата на служебен аванс за закупуване на консумативи за компютри – тонери, хартия, касети за принтери и т.н.

Според бившия зам.-управител на дружеството Марио Куцев през юни 2015 г. е имало среща с г-н Инджов. Имало ли е такава среща и вие участвахте ли?
Да, имаше такава среща и за нея могат да потвърдят още поне 10-15 човека, които са били там. И аз участвах. Тя се състоя в средата на 2015 г. и на нея Юлиян Инджов твърдо обеща, че всички стари задължения към работници ще бъдат разплатени. Но нищо такова не се случи. Още на следващия ден имаше втора среща, продължихме с дискусиите. И от там насетне започнаха да се възлагат задачи и дейности от името на „ИСА 2000“ през „Виастройинженеринг“ – работници, екипи, машини бяха командировани, мобилизирани за работа на обекти на „ИСА 2000“. Това са обекти на неделински пътища, Зелена градска среда – Смолян, София – северната тангента и др. И на всичкото отгоре се работеше в събота и неделя. Плащането се извършваше от името на „ИСА“ за сметка на „Виастрой“. Така пишеше на фишовете за заплатите и банковите извлечения. Това е информация, която може да се провери. И през януари 2016 г. аз продължавах да работя. Февруари също, правех оферти на „ИСА“. И в един момент се оказва, че просто са ме позабравили за плащането. За януари – няма заплата, нямали са намерение и за февруари да ми дадат заплата. Без никакво обяснение. При това положение освен да си тръгна, нямаше друго какво да направя. Така че освен тези 9 400 лева, ми дължат още две заплати и обезщетението за напускане.

Протестът не доведе ли до някаква развръзка?
Не, но на следващия ден лично ми се обади по телефона Юлиян Инджов. Проведохме дълъг разговор, със заплахи, че ще ме съди, ще ми прати неговите адвокати. Казах му, че няма проблем, достатъчно ме е осъдил. Мен лично с 12 заплати, а и не само мен – още 200 работника и семействата им бяха осъдени на мизерия и глад. Ако няма морал в него, нека продължава да ни съди.

 

 

Коментари

коментара