“Фесто Производство” ЕООД търси да назначи инженери

1316

Във връзка с разрастване на дейността,
“Фесто Производство” ЕООД,
дъщерно дружество на водещ в областта на пневматичната автоматизация германски концерн,

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

Двама сътрудника на длъжност инженер конструктор
В отдел „Производство на инструменти и детайли”,
гр. Смолян

Описание на длъжността:
• Конструира инструментална екипировка съгласно техническите изисквания на поръчителя и специфичните възможности на инструменталното звено.
• Изготвя необходимата техническа и технологична документация, както и участва в контрола за правилното изпълнение на поставените технологични изисквания и спазване на технологичната дисциплина.
• Планира и оптимизира технологичните процеси с цел повишаване на рентабилността на инструменталното производство.
• Участва в изготвянето на калкулации чрез определяне на необходимите технологични времена по видове обработки.
• Участва в съгласуването на конструкциите на нови инструменти с другите звена на Инструменталното производство.
• Изгражда и поддържа база данни с конструктивна, технологична и програмна документация за инструментите в отдела.
• Участва при определяне на очакваното натоварване на машините, работните места, изготвянето на времеви графици за отделните поръчки и др.
• Съблюдава поставените срокове и своевременно уведомява прекия ръководител при възможност за отклонения от установените времеви графици.
Изисквания:
• Висше техническо образование, машинен инженер;
• Желание за развитие в областта на механични и нестандартни конструкции
• Трудов стаж във фирма с дейност от техническо естество;
• Инициативност, деловитост, способност за работа в екип, неконфликтна личност;
• Писмено и говоримо владеене на английски език на добро ниво;
• Компютърна грамотност; познания по CAD/CAM системи
Компанията предлага:
• Мотивиращо възнаграждение
• Богат набор от допълнителни придобивки
• Възможност за професионално развитие и обучение

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо в срок до 20 декември 2017 г. на имейл careersbgproduction@festo.com
или да подадете документи по пощата или на място на адрес: гр. Смолян, ул. Димитър Македонски № 4, на вниманието на ръководител отдел „Производство на инструменти и детайли ”.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

 

Коментари

коментара