Дора Янкова към министър Порожанов: Накарайте Ботьо Арабаджиев да си върши работата!

2834

„Молбата ми е – бъдете много строг! Накарайте Ботьо Арабаджиев, цялото предприятие в Родопите да си върши работата. Искайте да ви дават отчети. Аз ще ви питам всеки месец писмено какво реално те вършат месец за месец, защото в Баните, Ардино, Мадан, Смолян, Чепеларе, Доспат, Девин е като пожар. Мога да ви донеса снимки”. С тези думи се обръща от трибуната на парламента народният представител Дора Янкова към земеделския министър Румен Порожанов. „Родопчани страдат. Това е екосистема, това е свързано с голяма сеч, която трябва да стане. На вас правилно са ви написали – след три, четири години трябва да стане залесяването и възстановяването. Иначе ние ще изтървем родопската гора”, допълва още Янкова, която остава недоволна от отговорите на министъра, свързани със съхненето на дърветата в Родопите.

Не за първи път тя поставя въпроса за състоянието на българската гора. Преди месец отново повдигна тази тема. А отговорите на въпросите са дадени по време на парламентарния контрол на 19 май.

„Господин министър, през последните две години съхненето отиде в много по-големи размери от въздействието на насекомни вредители, абиотични фактори – спор няма, и климата. Не можем да заобиколим и човешкия фактор – дали управленски или друг. Хората се интересуват какви мерки се вземат, за да може да бъде съхранена гората”, посочва Дора Янкова. В отговор на въпроса министър Порожанов посочва, че в последните две години действително е установено увеличаване на повредите върху иглолистните гори, което се наблюдава най-вече в Източните Родопи, Кърджалийска и Смолянска област, както и в Кюстендилска, Пернишка и Софийска. Влияние върху тяхното разпространение оказа и природното бедствие през месец март 2015 г. „От страна на Южноцентрално държавно предприятие бяха предприети своевременни организационни действия за спешно събиране и реализиране на повредената дървесина. В резултат на тези мерки са усвоени над 1 млн. куб. метра паднала дървесина, или 95% от достъпната инвентаризирана маса, както и през настоящата година продължава работата в най-пострадалите от бедствието държавни и горски стопанства”, казва Порожанов.Той цитира, че на база лесопатологичната прогноза през 2017 г. за усвояване на повредената от корояди дървесина са предвидени санитарни сечи върху 7 900 хектара, от които 3 900 хектара са гори държавна собственост. По данни от държавните горски стопанства обемът на изсъхналата от корояди дървесина в държавните гори е 230 хил. куб. метра, като към края на месец април от тях са добити и реализирани 28%, а освободените площи са 758 хектара. Към изкуствено възобновяване на тези площи ще се пристъпи, ако се установи, че процесите на естествено възобновяване в тях са затруднени или неосъществими в регламентирания от Закона за горите тригодишен период.

В горските територии се провежда постоянен лесопатологичен мониторинг за установяване динамиката на развитието на популацията на короядите чрез залагане на феромонови уловки, като през 2017 г. в районите на Смолян, Кърджали и Перник са заложени 110 броя.

Коментари

коментара

Реклама