До 30 юни търговците подават годишните финансови отчети

163
Feel free to use this image just link to www.rentvine.com

Всеки търговец по смисъла на Търговския закон трябва да заяви за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър своя финансов отчет за 2016 г. до 30 юни 2017 г., съобщиха от смолянския офис на НАП. В същия срок останалите предприятия трябва да публикуват финансовия си отчет чрез икономическо издание или чрез интернет.Бюджетните предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов отит, не публикуват финансов отчет.

От НАП обръщат внимание, че фирмите без дейност също са задължени да представят ГФО  до края на месец юни тази година, като за тях са предвидени облекчения по отношение на документите, подлежащи на публикуване в търговския регистър.

В закона са предвидени и санкции за лицата, които имат задължение, но не са публикували финансов отчет. За ръководителя на предприятието – глоба от 200 лв. до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0.1 до 0.5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет.

Повече информация за представяне на ГФО, срокове и друга информация, може да прочетете на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.

Коментари

коментара