Димитър Стратиев пое Районната прокуратура в Смолян

436
Новият районен прокурор Димитър Стратиев

Новият районен прокурор на Смолян Димитър Стратиев встъпи в длъжност. В понеделник той подписа акт за встъпване, след като на 17 април бе единодушно избран от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за административен ръководител на районната прокуратура в областния град. Под неговото ръководството са и бившите прокуратури в Чепеларе и Мадан, които след реформата са трансформирани в териториални поделения.

Димитър Стратиев има над 20 години юридически стаж. Заемал е длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура – Смолян, бил е неин заместник ръководител, както и изпълняващ функциите на административен ръководител от май 2015 г. до април 2016 г. От 22.11.2016 г. до април 2019 г. бе председател на Районен съд – Мадан. В концепцията си за управление, представена пред Прокурорската колегия на ВСС, Димитър Стратиев е очертал като приоритети в своята работа изравняване на степента на натовареност на прокурорите от Районна прокуратура – Смолян с териториалните отделения в гр. Мадан и гр. Чепеларе, засилване контрола по отношение на срочността на делата, приоритетно използване на института на бързото производство и др. Мандатът на новия районен прокурор е петгодишен.

Коментари

коментара