Димитър Марев в ОбС – Смолян: Присъствам на едно комедийно шоу

4063
Адв. Димитър Марев в залата на ОбС - Смолян

Младият адв. Димитър Марев успя да извади от равновесие кмета на Смолян Николай Мелемов на заседанието на ОбС. Марев се бе записал за изказване на основание правилника на ОбС, по която всеки гражданин може да вземе думата по определена точка от дневния ред.

„Г-н Мелемов, моля ви да оттеглите докладните по т. 3 и т. 4. (двете наредби – за местните такси и цени на услуги и за местните данъци – бел. ред.) В случай, че вие не го направите, апелът ми е към общинските съветници – изпълнете Закона за нормативните актове (ЗНА)! В така внесените предложения липсват мотиви. Преразказването на разпоредби от ЗНА не означава мотиви. Практиката на Върховния административен съд е категорична – ясни и подробни мотиви“, започна изказването си Марев. Той обясни, че за предложените наредби няма изготвена оценка за въздействието им. Наредба № 2 за местните такси не е съобразена с императивни разпоредби на Административно-процесуалния кодекс (АПК) по отношение на срока за издаване на документи. „Не е съобразена със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, по отношение на обслужване на едно гише. Не е съобразена с наредбата за комплексно административно обслужване по Административно-процесуалния кодекс, както и на Закона за електронното управление за отдалечен достъп.“ – посочи още Марев.

„Така предложените такси няма да ги коментирам в цифри. Когато бъде направена оценка за въздействието, бъдат изложени подробни мотиви за всяко едно от перата на тази Наредба №2, тогава бихме могли и ние като граждани да направим конкретни, адекватни предложения. Именно и за това не съм ги направил в посочения от вас срок, тъй като с тези бланкетни мотиви, които преразказват Закона за нормативните актове, няма какво да предложа. Но за конкретни цени и подробности, когато това е изработено, може и да взема отношение. И общинските съветници ще говорят конкретно – с факти и данни, и ще взимат политически решения. В момента, извинявам се за грубия израз, който ще прозвучи, но тук присъствам на едно комедийно шоу. Това няма нищо общо нито със законите, нито с политиката, нито с морала“ – заяви адвокатът.

„Основното нещо, което сте записали в т.нар. мотиви, е принципът на прозрачност. Но къде е принципът на прозрачността? Как ще въздейства тази наредба с тези увеличения? Как ще обясните факта, че законът ви задължава да издадете една скица в 7-дневен срок, а в наредбата пише – 14-дневен срок? Как ще обясните това на бизнеса или на един човек, който отиде да си изкара скица и трябва да отиде да плати в „Местни данъци и такси“ с карта на пост-терминал, а няма никакъв пост-терминал“, попита младият юрист.

Марев обрисува „прозрачността“ в общинската администрация с поставена табела на вратата на ТСУ-отдела, на която пише „Забранено снимането с телефон“, и попита кмета Мелемов как ще обясни факта, че в Административно-процесуалния кодекс пише, че при налична техническа възможност гражданите имат право да правят справка. Той показа техническото средство – мобилния си телефон, който с помощта на приложения може да бъде и ксерокс, и скенер.

Кметът показа некомпетентност като попита Марев защо не е казал тези неща на общественото обсъждане на наредбите, без да се съобрази с факта, че въпросните две наредби не са били обект на обществено обсъждане в зала в определен час, а на публични консултации по Закона за нормативните актове.

Кметът Мелемов се оправда, че „Законът е приет скоро и няма време. Както виждате ни задължават…“ Марев поиска да разбере защо е определена средната ставка на данъците, на което получи отговор: „Ама вие не сте чули, аз мога да се откажа. Да кажа, че не го подкрепям. Г-н Марев, сложихте каруцата пред коня, не усещате ли? Не сте чули какво ще кажа по четвърта точка“.

Елена Павлова

Коментари

коментара