Четири смолянски фирми спряха водния цикъл в Смолян

2766
Снимката е илюстративна

Четири смолянски строителни фирми стопираха процедурата за избор на изпълнител на водния цикъл в областния град. Жалбата до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е от „Артстрой“ ООД, „Красин“ ООД, „Крис – МТ“ ООД и „Дюлгер“ ООД. Строителните дружества са поискали и налагане на временна мярка – спиране на решението на управителя на „ВиК“ Мариян Николов, с което на 19 ноември 2018 г. е открита процедура за обществена поръчка. Жалбата е подадена в КЗК на 18 декември м. г. Ден след подаване на жалбата и Николов издава заповед за спиране на всички действия по провеждане на обществената поръчка до влизане в сила или на определение, с което се отхвърля временната мярка, или до влизане в сила на решение по жалбата.

Процедурата е за избор на фирма, която да изпълни втория воден цикъл на града, е за 27 млн. лева с ДДС. С тези средства трябва да се изградят в 2.7 км. нов водопровод, реконструкция на близо 5.5 км водопровод, прокарване на 8.5 км. нова канализация и реконструкция на 9 км. съществуваща. Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерия – „оптимално съотношение качество/цена”, пише в условията. Под „качество” е заложена тежест от 65% за „Концепция за изпълнение”, а тежестта на цената е само 35%.

Коментари

коментара