Бюджетът на Община Смолян остана за 6 февруари

356
Заседание на ОбС

За ГЕРБ правилникът за работа на ОбС се оказа по-важен от бюджета на Община Смолян

Защото ако няма правилник, няма заплати за общинските съветници и за председателя на ОбС Данчо Киряков

Пет часа общинските съветници от Смолян си приемаха Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. Заседанието се състоя в сряда от 13,00 часа. То започна с едноминутно мълчание по повод кончината на д-р Монка Тодорва – два мандата общински съветник. Председателят на ОбС инж. Данчо Киряков и съветниците от ГЕРБ поискаха Правилникът да бъде гледан като първа точка.

Предложението на БСП – той да е последна точка от дневния ред, не бе прието. Дебатите по правилника приключиха в 18 часа. Заради проточване във времето точката с бюджета на Община Смолян за 2019-та година се отложи. На 6 февруари отново от 13,00 часа заседанието на ОбС ще продължи.

В дискусията около новия правилник най-много предложения направи Филип Топов, част от които бяха приети и от вносителя и от мнозинството. Според запознати обаче правилникът се приема без мотиви и без оценка за въздействието му, което е сериозно нарушение. Недоволни останаха и съветниците от КРОС. Според ръководителя на групата на КРОС Кирил Хаджихристев новият правилник е вкаран за разглеждане на комисии в „12 без 5“. А причината е ясна – ако не е приет, нито председателят на ОбС, нито съветниците, ще получават заплати, защото се очаква всеки момент ВАС да потвърди решението, с което бе отменен стария подзаконов нормативен документ.

„Това е основен документ за дейността на ОбС и не трябва така да се претупва. И затова от наша страна имаше над 25 предложения за промени и допълване. Целта ни беше с него да се осигурява една добра дейност на ОбС, с много по-голяма прозрачност. Но от тях се приеха само 3. Считаме, че правилникът е преработка на стария и с нарушаване и замитане на някои процедури ние гласувахме против“, коментира Кирил Хаджихристев (КРОС).

Общинският съветник от БСП Стефан Сабрутев направи предложение в сесийната зала да се назначи квестор, който да следи за реда и да е снабден с технически средства, като при нужда да проверява и с дрегер общински съветници, кметове и граждани. И друг път Сабрутев е правил това предложение с намек, че важни фигури от Общината злоупотребяват с алкохола в работно време.

През юни м. г. Административният съд отмени Правилника на ОбС – Смолян. Делото бе образувано по протест на прокуратурата заради допуснати нарушения на Закона за нормативните актове, свързани с неговото обнародване след първоначалното му приемане.

Процедурата по приемането на нормативния документ е започнала с докладна записка на тогавашния председател на ОбС д-р Тодор Кумчев. На 8 декември 2003 година подзаконовият нормативен акт е приет със 17 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“. Впоследствие е изменян 11 пъти. Установено е обаче, че проектът не е бил обнародван в Държавен вестник, нито е публикуван в местния печат или разгласен по друг начин на населението, с което е нарушено тогава действащото законодателство.

Коментари

коментара