Боян Кехайов: Показахме, че с малко средства може да има големи резултати

1498

Интервю с кмета на община Неделино по повод изминалата 2017 г.

Г-н Кехайов какви успехи имахте през 2017 година?

Миналата 2017 г. мога да я обобщя като успешна за нашата община. Успяхме да реализираме няколко инфраструктурни обекта – мост над река Тикленска, мост в центъра на града и цялостна реконструкция на 800 метра от втора главна улица „Напредък“, изграждане на четири детски площадки, разширение на два гробищни парка и асфалтиране на общинска пътна мрежа в селата. В културен план проведохме Националния фолклорен фестивал и въвеждане като учебна дисциплина на двугласното пеене в Пловдивската музикална академия, както и сключване на договор с Великотърновския университет за осъществяване на археологически разкопки на територията на общината. Успяхме да възобновим обществената трапезария за 100 потребители, назначаване на над 70 човека по различни програми и проекти. Така че мога да обобщя, че миналата година бе една успешна за нас.

Имаше ли предизвикателства, пред които бяхте изправени?
Най-голямото предизвикателство и като коледен подарък бе постановлението на Министерски съвет за отпускане на 1 080 000 лева за изграждане на пътя Крайна – Долен. Очертава се за 2018-та година това да ни е най-важният инфраструктурен обект. Очакваме сключване на договори по Програмата за развитие на селските райони за обновяване на уличната мрежа в Неделино. Работим и по избор на изпълнител за подмяна на уличното осветление на територията на цялата общината. По наше настояване Агенция „Пътна инфраструктура“ ще рехабилитира 9 километра републиканска пътна мрежа, която минава през територията на общината. Надяваме се да осигурим средства и за подобряване на водоснабдяването и направата на нови водоизточници. Голям успех също през годината бе запазване на пожарната служба в общинския център, защото беше предвидена за закриване.

Общината не стои финансово добре, въпреки това успявате ли да придвижвате нещата напред?
Успяваме поне нашите съграждани да не усещат финансовите затруднения, които имаме. Миналата година закупихме нов сметосъбиращ автомобил с отпуснат от ПУДООС безлихвен кредит. Бяха доставени и 300 контейнери, така че услугите, които ги предоставяме на жителите на общината, продължават да си съществуват. И това, което ще бъде предизвикателство през новата година, е да ни бъдат отпуснати средства по оздравителната програма на Министерството на финансите.

Като изключим финансовата страна, кой е другият най-голям проблем?
Най-големият проблем пак е свързан с финансовата страна. Имаме много голям инвеститорски интерес, насочен към територията на Неделино, защото успяхме да върнем доверието на хората и инвеститорите, но поради финансовите проблеми не разполагаме с общинската си собственост и не може да им съдействаме с предоставяне на терени. Това е много голям проблем за общината, а от него идва и задържане на младите хора и осигуряване на работни места, тъй като безработицата е 28% и ние държим едни от най-високите нива за страната. Надявам се, че ще преодолеем и този проблем, защото имаме първите стъпки, имаме ги инвеститорите, те не са се отказали от намеренията си и с помощта на моите съграждани, с намиране на частни терени ще се опитаме да създадем работни места през следващите две години от управленския мандат.

Коя от добрите практики, постигната в общината, цените най-много?
Това, което се опитвам и което искам да утвърдя като модел и бъдеще за работа в общината, е да намалим противопоставянето и деленето на обществото на мои и твои хора. Има много голямо разделение и противопоставяне, завещано от предишните ми наследници – дали някой е гласувал за кмета или не. Последвало е от моя предшественик едно политическо репресиране на хората. Една година не мога да убедя хората, че трябва да работим като екип, всички заедно, за да може общината да просперира. Мисля, че моделът, който налагам, е успешен и добър. В нашата община допреди моето встъпване нямаше нито една детска площадка, а в момента има четири. Показахме, че с работа, загърбване на всичко друго може да се работи в интерес на хората и с малко средства да има големи резултати, видими от всички жители на общината, а не да се задоволяват дребни частни интереси. Мисля, че хората започнаха да го разбират това. Преди Нова година направих отчет, в който представих какво сме постигнали за две години управление. Направих и печатно издание, в което със снимков материал е показано всичко и хората видяха, че въпреки трудностите и завещаното ми тежко наследство, може да се прави и в Неделино. Това, което подчертах, е, че се прави за обществено ползване – улици, детски площадки, спортни съоръжения и благоустрояване на общинска пътна мрежа, която се ползва масово в града и селата, а не за екопътеки и обекти, които да обслужват само един човек. С 450 хил. лв. бяха решени проблемите на четири села, с 28 хил. лв. се направи разширение от 3 дка на гробището в Горно Неделино и когато хората видяха какво съоръжение сме направили, казаха, че сме похарчили 300 хил.лв. и се наложи да давам отчет. Когато показах документите, че това струва с десет пъти по-малко, казаха, че ако е бил моят предшественик, щял да изпише половин милион. Т.е. когато се работи правилно, без да се разпилява общественият ресурс, хората го оценят и виждат. Мисля, че ще успея да направя в Неделино общество, което да работи и да бъде сплотено.

Как оценявате взаимодействието с Общинския съвет?
В Неделино е много трудно с Общинския съвет, защото 13-те съветника са от 7 различни политически сили. Избран съм като независим кандидат и зад гърба си нямам група, която да ме подкрепя безусловно. Но това, което съм казвал и принципно съм се разбрал с тях, е да внасям предложения в интерес на жителите на община. Ако внеса нещо, което не е по правилата, да не го гласуват. Нямам никакви договорки с общинските съветници. Те гласуват принципно, съвестно, без натиск и на тяхна отговорност. Досега нямаме проблеми и работим конструктивно, защото не изпълнявам техни лични молби и задкулисни игри и аз самият не ги заставям да ми гласуват нещо, което да е в разрез на закона.

Притеснява ли ви емиграцията?
Това е много голям проблем и за това казах, че създаването на работни места е приоритет №1 за задържане на хората в общината, защото от 10 000-на община преди няколко години в момента сме около 6 300. Процесът е много сложен и необратим и ако нямаме заетост, няма да имаме жители. На територията на общината нямаме здравно заведение и затова правя всичко възможно да подсигурявам безплатни прегледи – кардиологични, неврологични и онкологични.

Знаете ли колко деца са се родили миналата година?
Нямам точна представа. Информацията може да се вземе от ГРАО, но като гледам, детските площадки са пълни. Лятото децата идват през ваканциите в Неделино и е много радостно да видиш млади хора по улиците на нашия град.

Какво ще пожелаете на жителите на общината?
Искам да им пожелая много здраве, по-активно да се включват в публичните обсъждания, да вярват в ръководството на общината и в мое лице като кмет. Аз съм дошъл в Неделино не да се облагодетелствам, а за да решим конкретни проблеми. Благодаря им за търпението, което проявяват, защото аз една година бях по съдилищата и трябваше да доказвам, че съм легитимно избран и това забави моето стартиране в начинанията, които съм набелязал. Да имат по-голямо доверие в институциите. Нещата могат да вървят по-бавно, но се случват. Днес мога съвсем спокойно да кажа, че това, което съм поел като ангажимент, е изпълнено на 90%, но няма да спрем до тук. Работим в интерес на хората. Пожелавам на жителите на общината да са живи, здрави и все така искрени и добри.

Елена Павлова

Коментари

коментара