Бившият главен архитект на община Смолян Мирослава Шамаранова осъди ДНСК

2264
Арх. Мирослава Шамаранова

Бившият главен архитект на община Смолян Мирослава Шамаранова осъди ДНСК за незаконосъобразни наказателни постановления. В края на ноември т. г. Върховният административен съд потвърди решението на първата инстанция, с което ДНСК трябва да плати 600 лева за причинени вреди. Строителният контрол е осъден да заплати още 610 лв. разноски.

Арх. Мирослава Шамаранова заведе делото по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), след като съдът отмени две наказателни постановления, издадени срещу нея като главен архитект от началника на РДНСК – ЮЦР – Пловдив.
В края на 2015 година ДНСК налага две глоби от по 1 000 лева на главния архитект на община Смолян заради подписани служебно два акта Обр. 10 без да са изготвени документи, удостоверяващи явяване/неявяване и отказ от страна на строително дружество, изпълняващо обект в Смолян. Шамаранова обжалва и двете постановления, които са отменени с решения на Районния и Административния съд. За явяването на делата по обжалване тя е ангажирала адвокатска защита. И точно заради платения адвокатски хонорар следва и вторият процес.

Според съда исковата претенция за нанесената вреда е основателна. Доказани са и двете предпоставки за присъждане на обезщетение – отменен като незаконосъобразен акт и настъпили имуществени вреди.

Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване

Коментари

коментара

Реклама