Асоциацията на родопски общини (АРО) търси да назначи управител

517

ОБЯВА ЗА РАБОТА

Асоциацията на родопски общини (АРО) изпълнява проект Rhodoshop (01 септември 2017 г. – 31 август 2020 г.), финансиран по Програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020 и насочен към създаване на Звено за обществени поръчки – в град Смолян- което да подпомогне общините от Родопския регион в подготовката и изпълнението на проекти за енергийна ефективност в общински сгради и улично осветление.

Във връзка с изпълнение на проекта АРО търси да назначи:

Управител:

Минимални изисквания:

 • Висше образование – минимум степен „бакалавър“;
 • Владеене на английски език – минимум ниво B2 по европейската езикова рамка;
 • Компютърна грамотност (MS Office, Internet);
 • Минимум 2 години опит в изпълнението на проекти с европейско финансиране;
 • Умения за работа в екип;
 • Добри комуникативни умения

Опит в една или няколко от следните дейности се счита за предимство:

 • Опит в областта на обществените поръчки;
 • Познания по енергийна ефективност;
 • Опит в публичната администрация

Двама ЕКСПЕРТИ:

Минимални изисквания:

 • Висше образование – минимум степен „бакалавър“;
 • Владеене на английски език – минимум ниво B2 по европейската езикова рамка;
 • Компютърна грамотност (MS Office, Internet);
 • Умения за работа в екип;
 • Добри комуникативни умения

Опит в една или няколко от следните дейности се счита за предимство:

 • Опит в областта на обществените поръчки;
 • Познания по енергийна ефективност;
 • Опит в изпълнението на проекти с европейско финансиране;
 • Опит в публичната администрация

Екипът на Звеното за обществени поръчки ще работи в тясно сътрудничество с общините в региона и ще се занимава със следните основни дейности: подбор на проекти за енергийна ефективност в сгради и улично осветление (според приоритетите на общините), окомплектоване на подбраните проекти с технико-икономически оценки (енергийните одити и технико-икономическите проучвания ще бъдат възлагани на външни изпълнители), пакетиране на сходни проекти, подготовка на критерии, документи и процедури за обществени поръчки за изграждане, мониторинг на изпълнението.

На избраните кандидати се осигурява трудов договор и конкурентно заплащане, както и обучение по икономически и технически аспекти на проекти за енергийна ефективност, и по основни юридически въпроси относно възлагане на обществени поръчки.

Заинтересованите кандидати могат да изпращат автобиография на английски език във формат Europass CV до 05 ноември 2017 година, на е-поща: zlatka.nikolova@mail.bg

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Коментари

коментара