„АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предлага работа: „СПЕЦИАЛИСТ КАЧЕСТВО“ – СКИ ПРОИЗВОДСТВО

397

„АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

предлага работа

„СПЕЦИАЛИСТ КАЧЕСТВО“ –
СКИ ПРОИЗВОДСТВО

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ
• Осъществява входящ контрол за качеството на материалите;
• Извършва операционен и окончателен (изходящ) контрол на продукцията за съответствие с нормативните изисквания;
• Работи със SAP – система (компютърна система за отчитане движението на материали по електронен път);
• Изготвяне на инструкции за работа;
• Изготвяне на анализи;
• Работа с Q-Platform база данни – “NOAC”, ”Material Tracking”;
• Следи за качеството на готовата продукция и извършва необходимите тестове, замервания и изпитания;
ИЗИСКВАНИЯ
• Минимум средно-специално образование (техническа специалност е предимство);
• Умения за работа с техника и инструменти, за разчитане на техническа и технологична документация;
• Писмено и говоримо владеене на английски език;
• Компютърна грамотност – MS Office;
• Личностни качества и умения – прецизност, точност и дисциплинираност, способност за работа под напрежение;
КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА
• Дългосрочна постоянна работа и развитие в международна компания сред екип от професионалисти;
• Обучения и възможности за професионално развитие;
• Привлекателно възнаграждение;
• Социални придобивки;
Ако искате да бъдете част от нашия екип, изпратете своята автобиография на е-мейл: mariya.metaksinova@amersports.com или чрез интернет-портала jobs.bg не по-късно от 26 септември 2017 г.
Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществен контакт за интервю. Всички лични данни ще бъдат разглеждани в строга конфиденциалност в съгласие със ЗЗЛД.

Коментари

коментара