100 метра подпорна стена за 530 хиляди лева без ДДС възложи Община Смолян

3677
Зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов изпълни обещанието, дадено през април пред жителите на ул. "Проф. Асен Василев", че още тази година ще осигури над 600 хиляди лева от държавния бюджет за изграждане на подпорна стена на проблемната улица..

Дружеството „Венигаз-Дани“, представлявано от Васил Кисьов, ще строи подпорна стена на чакащата от 30 години асфалт улица „Проф. Асен Василев“ в горната част на ж.к. „Невястата“ в Смолян. Става дума за Подпорна стена № 4 с дължина 103 метра и височина между 1,3 и 8 метра. Договорът с консорциума е подписан в края на миналия месец след обществена поръчка, обявена в началото на м. юни т. г. и предвижда бетонната стена да бъде построена през зимния период само за 85 дни.
Кандидати да строят подпорната стена са били шест фирми, но четири от тях са били отстранени заради банални пропуски в техническите предложения. Това са  „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД, „БАРИН АЛП“ ЕООД, „ИСА 2000“ ЕООД и „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД.

И четирите фирми са се препънали в технологията на изпълнение на „Позиция 8“ и „Позиция 14“, което може да се тълкува като съзнателно поставена уловка. С риск да отегча читателите ще цитирам дословно част от мотивите на кмета Николай Мелемов за отстраняване от конкурса на цитираните четири фирми.

И четирите не са съобразили „правилната технологична последователност на строителните процеси“, която предполага „първо да се направи кофраж“ и след това да се „положи бетонът.“

В мотивите за отстраняване на „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД на Младен Стоянов в решението на кмета на Смолян пише:

„Участникът предвижда позиция 8 „Направа и разваляне на кофраж за ст. бет. шапка“ да се изпълни на 44-ти ден, а позиция 14 „Доставка и полагане на бетон В25 за шапка“ на 45-ти ден. Технологично неправилно и лишено от смисъл е по време на полагане на бетона за шапка кофражът за ст. бет. шапка да е вече развален. Правилната технологична последователност на строителните процеси предполага първо да се направи кофраж за ст. бет. шапка, след което да се положи бетонът за шапка и едва след това да се декофрира.“

Същото е основанието на кмета и за офертата на „БАРИН АЛП“ ЕООД на Георги Писков:

„Участникът предвижда позиция 8 „Направа и разваляне кофраж за ст. бет. шапка“ да се изпълни в периода от 26-ти до 88-ми ден, а позиция 14 „Доставка и полагане на бетон В25 за шапка“ на от 28-ми до 90-ти ден. Технологично неправилно и лишено от смисъл е по време на полагане на бетона за шапка кофражът за ст. бет. шапка да е вече развален. Правилната технологична последователност на строителните процеси предполага първо да се направи кофраж за ст. бет. шапка, след което да се положи бетонът за шапка и едва след това да се декофрира.“

С почти същите думи е отстранена и фирмата на Юлиян Инджов „ИСА 2000“ ЕООД:

„Участникът предвижда позиция 8 „Направа и разваляне кофраж за ст. бет. шапка“ да се изпълни в периода от 11.09.2018 г. до 13.09.2018 г. а позиция 14 „Доставка и полагане на бетон В25 за шапка“ – от 14.09.2018 г. до 18.09.2018 г. Технологично неправилно и лишено от смисъл е по време на полагане на бетона за шапка кофражът за ст. бет. шапка да е вече развален. Правилната технологична последователност на строителните процеси предполага първо да се направи кофраж за ст. бет. шапка, след което да се положи бетонът за шапка и едва след това да се декофрира.“

И софийското дружество „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД не се е ориентирало кога се прави кофраж и кога се налива бетон. В мотивите за отстраняване на дружеството кметът на Смолян заявява:

„Участникът предвижда позиция 8 „Направа и разваляне на кофраж за ст. бет. шапка“ да се изпълни в периода от 20.10.2018 г. до 21.10.2018 г., а позиция 14 „Доставка и полагане на бетон В25 за шапка“ да се изпълни на 22.10.2018 г. Технологично неправилно и лишено от смисъл е по време на полагане на бетона за шапка кофражът за ст. бет. шапка да е вече развален. Правилната технологична последователност на строителните процеси предполага първо да се направи кофраж за ст. бет. шапка, след което да се положи бетонът за шапка и едва след това да се декофрира.“

„Правилната технологична последователност на строителните процеси“, която предполага „първо да се направи кофраж“ и след това да се „положи бетонът“ е била съобразена само от ДЗЗД „ВЕНИГАЗ-ДАНИ“, представлявано от Васил Кисьов, и фирмата „КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ“ на Манол Чернев. И въпреки че предлага по-ниска цена – 519 000 лева, по-ниска часова ставка, по-ниски допълнителни разходи за труд и механизация и по-ниски доставно-складови разходи, „КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ“ губи състезанието с набрани 77,39 точки.

Защото ДЗЗД „ВЕНИГАЗ-ДАНИ“, представлявано от Васил Кисьов, дава само няколко лева по-ниска цена (529 130.49 лв.) от първоначалната (530 000 лв.), но според кмета Мелемов оферата му е по-изгодна за Общината, защото предлага по-добра организация за изпълнение на поръчката, а и значително по-малък срок за изпълнение. Все едно два-три месеца имат значение за улица, която е предвидена за разкопаване по водния цикъл, а това ще се случи най-рано догодина.

Зарко Маринов

Коментари

коментара